Pentru bugetul 2021-2027, Comisia Europeană propune creșterea fondurilor alocate în prezent securității – de la 3,5 miliarde de euro la 4,8 miliarde de euro.

Suma de 2,5 miliarde de euro din cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI) consolidat este suplimentată cu aproape 1,2 miliarde de euro pentru dezafectarea în condiții de mai mare siguranță a activităților nucleare în unele state membre. 1,1 miliarde de euro vor fi alocate pentru consolidarea agențiilor UE în domeniul securității.

"A se simți în siguranță acasă sau atunci când merge pe stradă reprezintă unul dintre cele mai elementare drepturi ale omului. Europenii se așteaptă ca guvernele lor și Uniunea din care fac parte să le ofere această siguranță. O finanțare mai flexibilă a securității, adaptată la nevoile specifice ale statelor membre, va asigura o mai bună protecție a europenilor, la care aceștia au dreptul”, a declarat prim-vicepreședintele Frans Timmermans.

"Atunci când este vorba de securitatea și siguranța cetățenilor noștri, trebuie să depunem toate eforturile necesare, iar banii alocați trebuie să fie pe măsură. Acesta este motivul pentru care majorăm cu o treime bugetul pentru securitate pentru următorii ani, acesta ajungând la "Ajutăm statele membre să fie mai bine pregătite pentru viitoarele provocări în materie de securitate și situațiile de urgență neprevăzute. Construim o Europă mai sigură și mai rezilientă pentru cetățenii noștri. O Europă care oferă protecție”, a precizat  Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, explicând creșterea bugetului pentru securitate propusă de Comisie.

Potrivit propunerii, suma dedicată Fondului pentru securitate internă (FSI) va fi mai mult decât dublată, acest fond fiind principalul instrument financiar de sprijinire a statelor membre în domeniul securității.

Cu un buget de 2,5 miliarde de euro, față de un miliard de euro în actualul exercițiu financiar, fondul va include:

  • un nou set de obiective: FSI consolidat se va concentra asupra a trei noi obiective: intensificarea schimbului de informații dintre autoritățile UE responsabile cu aplicarea legii, intensificarea operațiunilor comune transfrontaliere și consolidarea capacităților de combatere și prevenire a criminalității și de abordare a radicalizării.

Acest lucru va sprijini statele membre într-un mod mai flexibil și mai eficient pentru a își îndeplini obiectivele din cadrul domeniilor prioritare în materie de securitate: lupta împotriva terorismului și a radicalizării, criminalitatea gravă și cea organizată, criminalitatea cibernetică, precum și protejarea victimelor criminalității.

  • o mai mare flexibilitate și un răspuns mai bun în situații de urgență: o sumă de 1,5 miliarde de euro din cadrul fondului va fi alocată statelor membre pentru a le permite acestora să își consolideze reziliența pe termen lung în materie de securitate. Restul de 1 miliard EUR va fi rezervat pentru provocări neprevăzute în materie de securitate, care să permită răspunsuri rapide în situații de urgență și canalizarea fondurilor către statele membre care au cea mai mare nevoie de ele.
  • o mai bună coordonare în cadrul politicilor UE: securitatea este o chestiune transversală și în permanentă evoluție, care necesită un răspuns coordonat din partea UE. FSI consolidat va funcționa mai eficient cu alte fonduri ale UE, inclusiv fondurile politicii de coeziune și Orizont Europa, precum și Fondul de gestionare integrată a frontierelor și Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru a maximiza eficacitatea răspunsului UE la provocările în materie de securitate pe toate fronturile.
  • o dimensiune externă puternică: securitatea este o problemă globală și siguranța noastră de zi cu zi depinde de acțiunile noastre dincolo de granițele UE. FSI va continua să sprijine măsuri în țările terțe, asigurând, totodată, complementaritatea deplină cu prioritățile și obiectivele generale în materie de securitate internă a Uniunii în aceste țări.
  • consolidarea agențiilor UE: în afara acestui fond și urmând să fie prezentată separat, suma de aproape 1,1 miliarde de euro va fi dedicată consolidării în continuare a agențiilor UE în domeniul securității – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT).

Siguranța permanentă a dezafectării activităților nucleare

Programele UE de asistență pentru dezafectare nucleară (NDAP) urmăresc sprijinirea statelor membre în procesul de lichidare și închidere a instalațiilor nucleare aflate la finalul ciclului de viață, menținând, în același timp, cel mai înalt nivel de securitate.

Pentru perioada 2021-2027, Uniunea va continua să asigure un sprijin financiar direcționat în mod strict în valoare de 118 milioane de euro pentru dezafectarea instalațiilor nucleare din Bulgaria și Slovacia și de 552 de milioane de euro pentru cele din Lituania. Alte 348 de milioane de euro vor fi alocate pentru dezafectarea și gestionarea deșeurilor radioactive din cadrul instalațiilor de cercetare nucleară ale Comisiei Europene, iar 160 de milioane de euro vor sprijini acțiunile generale de securitate și garanții nucleare.

De asemenea, Comisia propune consolidarea mecanismului de protecție civilă al UE prin intermediul sistemului rescEU cu 1,4 miliarde de euro – această sumă fiind în plus față de cele 4,8 miliarde de euro pentru finanțări viitoare în materie de securitate.