În scrisoarea de invitație adresată șefilor de stat și de guvern pentru Summitul informal de la Sibiu, președintele Consiliului European, Donald Tusk, propune adoptarea Declarației de la Sibiu privind unitatea și încrederea în acțiunile comune.

''Ne vom aduna la Sibiu de Ziua Europei pentru a discuta despre planurile strategice ale Uniunii în anii următori. În acest context, propun să adoptăm Declarația de la Sibiu, trimițând un mesaj de unitate și încredere în acțiunile noastre comune”, transmite Donald Tusk în invitația care are atașată și schiță a Agendei Strategice a UE pentru următorii cinci ani.

”Ca urmare a discuțiilor de la Sibiu, vom formula Agenda Strategică a UE 2019-2024, care urmează să fie adoptată la Consiliul European din iunie'', mai scrie președintele Consiliului European. 

Potrivit lui Donald Tusk, Summitul informal care va avea loc la Primăria din Sibiu începe la 12:30 cu tradiționalul schimb de opinii cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, urmat de o fotografie de familie în Piața Mare Square, ”dacă vremea o va permite”.

Urmează în prânz de lucru dedicat locului Europei în lume, eveniment organizat la Palatul  Brukenthal.  

”Pentru sesiunea de lucru de după-amiază, ne vom întoarce la Primăria Sibiu, unde vom discuta despre provocările interne cu care se confruntă Uniunea noastră. Mă aștept să terminăm până la ora 18:00'', le mai transmite Tusk liderilor europeni.

Agenda Strategică 2019-2024

”Europa trebuie să fie un loc în care oamenii se simt liberi și în siguranță. Trebuie să apăram drepturile și libertăților cetățenilor noștri și să ne asigurăm că îi putem proteja de riscurile existente și de amenințările emergente”, se arată în schița Agendei Strategice 2019-2024 ce enumeră patru direcții de acțiune.

1. Protejarea cetățenilor și a libertăților

Documentul se referă la asigurarea securității, prin protejarea granițelor externe, lupta împotriva terorismului și a crimei organizate, combaterea amenințărilor hibride, securitatea cibernetică, dar și măsuri privind dezastrele naturale și cele provocate de om. 

Abordarea provocărilor legate de migrație include combaterea migrației ilegale, reforma politicii europene de azil și asigurarea unei bune funcționări a Spațiului Schengen.

Agenda se referă și la protejarea valorilor și libertăților europene, dar și a democrației, prin apărarea statului de drept și prin lupta contra dezinformării. 

2. Dezvoltarea bazei noastre economice: modelul european pentru viitor

Agenda propune consolidarea Pieței unice, elaborarea unei strategii industriale, asigurarea unei impozitări echitabile și eficiente și aprofundarea Uniunii economice și monetare (UEM).

O atenție e acordată și promovării unor condiții de concurență echitabile, prin asigurarea unei concurențe loiale, combaterea practicilor neloiale și asigurarea lanțurilor strategice de aprovizionare.

În ceea ce privește investiția în viitor, accentul este pus pe educație, inovație și cercetare, încurajarea și sprijinirea investițiilor publice și private, inclusiv în infrastructură, și promovarea unei agriculturi durabile.

De asemenea sunt menționate dezvoltarea inteligenței artificiale și asigurarea conectivității.

3. Construirea unui viitor mai ecologic, mai echitabil și mai incluziv

Potrivit schiței Agendei Strategice 2019-2024, e necesară creșterea independenței energetice și accelerată tranziția către noul tip de energie. În acest context, Europa trebuie să profite de oportunitățile economice oferite de tranziția către o energie verde.

În același timp, trebuie conservat mediul înconjurător, inclusiv oceanele. 

Documentul se referă și la promovarea incluziunii, prin oferirea de oportunități pentru toți, în vederea reducerii inegalităților și asigurarea unei protecții sociale adecvate, și reducerea disparităților prin coeziune.

4. Promovarea valorilor și intereselor europene în lume

Europa trebuie să-și apere interesele - se arată în document - prin asigurarea coerenței și eficacității politicile externe în acest scop, promovarea păcii, stabilității și prosperității în vecinătate, poziționarea Europei ca actor global în noul context strategic și stimularea investițiilor europene în domeniul apărării și cooperarea, inclusiv cu NATO.

În ceea ce privește abordarea provocărilor globale, Uniunea Europeană trebuie să exercite conducerea globală în lupta împotriva schimbărilor climatice, să coopereze cu partenerii din țările din origine și tranzit în privința migrației și să promoveze dezvoltarea durabilă (Agenda 2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă).