Grupul ALDE din Parlamentul European a cerut activarea "opțiunii nucleare”, ce presupune suspendarea unor drepturi, în cazul Ungariei pentru modul în care această țară a acționat în criza refugiaților, permițând armatei să folosească arme neletale.

Liberalii europeni au solicitat activarea Articolul 7 din Tratatul de la Lisabona după ce Parlamentul ungar a aprobat o lege controversată, care permite poliției și armatei să folosească arme neletale împotriva imigranților și refugiaților în anumite circumstanțe. 

Articolul 7 prevede suspendarea unor drepturi care îi revin unui stat membru, inclusiv dreptul de vot în Consiliu, în cazul în care țara respectivă încalcă în mod grav valori precum demnitatea umană, libertatea, democrația sau statul de drept. 

Procedura este însă complicată și "opțiunea nucleară” nu a mai fost activată până acum.

Conform Tratatului, la propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene și cu aprobarea PE, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor europene de către un stat membru.

Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări.