Ministerul Afacerilor Externe precizează că autoritățile din Republica Moldova au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul acestui stat, în contextul pandemiei de COVID-19.

Astfel, potrivit informațiilor comunicate public de către autoritățile din Republica Moldova, începând cu data de 5 martie, toate persoanele care sosesc în acest stat vor efectua, în mod obligatoriu, o perioadă de autoizolare de 14 zile, într-o locație declarată de persoanele în cauză. Totodată, acestea vor completa o fișă epidemiologică și o declarație pe proprie răspundere privind respectarea măsurii de autoizolare.

Măsura autoizolării se poate încheia înainte de termenul de 14 zile, în baza rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat după a 10-a zi de izolare. 

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la măsura autoizolării și, implicit, a completării fișei epidemiologice și a declarației pe proprie răspundere:       

copiii cu vârsta de până la 5 ani;

persoanele care dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarcării (pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii). Rezultatul testului trebuie să fie redactat în limba română, engleză, franceză sau rusă;

conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și persoane, care au mai mult de 9 locuri pe scaun, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire a aeronavelor, navelor și trenurilor;

persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul acestora (cu prezentarea documentelor justificative);

elevii/ studenții care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor justificativ. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;

persoanele care se deplasează în scop profesional, motivul deplasării fiind justificat  prin viză, permis de ședere sau un alt document aferent (inclusiv invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova);

lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai unor companii din statele menționate și care fac dovada raporturilor contractuale cu aceste companii;

posesorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și alte documente asimilate, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și cantonamente, precum și membrii delegațiilor sportive sau însoțitorii acestora (părinții sau reprezentații legali ai copiilor minori);

persoanele aflate în tranzit. Itinerarul tranzitului va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

persoanele care atestă prin documente justificative prezența la proceduri judiciare în Republica Moldova, precum și reprezentanții legali ai acestora;

persoanele care dețin un document justificativ care atestă efectuarea vaccinului anti- COVID-19, redactat în limba română, engleză sau rusă.

Cu privire la tranzit, autoritățile din Republica Moldova au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:

- durata tranzitului să nu fie mai mare de 48 de ore;

- se vor utiliza exclusiv următoarele culoare de tranzit și puncte de trecere a frontierei:·       

Giurgiulești - Galați rutier, Giurgiulești – Reni rutier;

Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Leușeni - Albița rutier;

Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Criva - Mamalîga rutier;

Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Palanca – Maiaki - Udobnoe rutier. 

Sunt deschise următoarele puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova, pe cale rutieră:

- Sculeni-Sculeni;

- Albița-Leușeni;

- Galați-Giurgiulești;

- Stânca-Costești.