Ministerul Afacerilor Externe salută raportul, publicat miercuri, al misiunii voluntare complementare de evaluare privind implementarea de către România a acquis-ului Schengen, pe 17 noiembrie, la București și Istanbul.

MAE precizează că vizita complementară s-a derulat în coordonarea Comisiei Europene, cu sprijinul experților Consiliului UE și al experților naționali din Cehia, Germania, Olanda și Suedia, și a cuprins componente dedicate privind politica de vize și protecția datelor. Vizita a fost organizată ca rezultat al deschiderii exprimate de autoritățile române, ulterior vizitei voluntare din 9-11 octombrie 2022, de a oferi orice informații suplimentare și de a facilita orice demersuri care să permită formularea de către partenerii europeni a unei decizii politice în favoarea aderării României la spațiul Schengen. 

Componenta distinctă privind politica de vize a urmărit atât dimensiunea activității consulare de acordare de vize, cât și cea a gestiunii Sistemului de Informații privind Vizele prin raportare la reglementările în domeniul protecției datelor.

Concluziile vizitei pe cele două componente confirmă implementarea și respectarea strictă și deplină de către țara noastră, prin intermediul MAE, a procedurilor prevăzute de legislația europeană relevantă în procesul de preluare, procesare și analiză a cererilor de viză, precum și faptul că aceste proceduri se realizează într-o manieră solidă, bazate pe decizii bine argumentate, o pregătire profesională corespunzătoare a personalului consular, precum și pe o infrastructură IT la standarde foarte înalte. De asemenea, experții au apreciat respectarea de către autoritățile române, inclusiv de către MAE, a prevederilor relevante din legislația europeană referitoare la protecția datelor.

"Aceste concluzii reprezintă, în egală măsură, o reconfirmare a rezultatelor pozitive ale eforturilor intense întreprinse de MAE în ultimii ani pentru modernizarea, debirocratizarea, digitalizarea și eficientizarea activității consulare, inclusiv pe componenta referitoare la acordarea vizelor, în conformitate cu acquis-ul european în materie și în beneficiul cetățenilor", spune Ministerul.

MAE își exprimă satisfacția cu privire la faptul că experții europeni care au participat la misiunea complementară de evaluare de la București și Istanbul au reconfirmat că România îndeplinește, în continuare, toate condițiile necesare pentru aplicarea în integralitate a acquis-ului Schengen, inclusiv în ceea ce privește politica de vize și protecția datelor. Astfel, această evaluare complementară întărește constatările din raportul elaborat după vizita voluntară din luna octombrie 2022, raport publicat la 16 noiembrie 2022, împreună cu Comunicarea Comisiei Europene referitoare la extinderea spațiului Schengen, reconfirmând astfel caracterul obiectiv și pe deplin justificat al demersurilor active ale României pentru aderarea la Schengen.

MAE își exprimă încrederea că rezultatele vizitei complementare vor fi analizate cu deosebită atenție și deschidere de către toți partenerii europeni în sensul recunoașterii valorii adăugate certe pe care România o va aduce, prin aderarea sa la spațiul Schengen, securității acestui spațiu și Uniunii Europene în ansamblu. De asemenea, MAE precizează că va continua demersurile sale susținute pentru promovarea obiectivului vizând adoptarea deciziei de aderare a României la spațiul Schengen.  

Elemente de contextConform celor anunțate de comisarul european, Ylva Johansson, în contextul publicării, de către Comisia Europeană, la 16 noiembrie 2022, a Comunicării intitulate „Construirea unui spațiu Schengen mai puternic prin participarea deplină a Bulgariei, României și Croației la spațiul fără controale la frontiere interne”, la 17 noiembrie 2022 a avut loc, simultan la București și Istanbul, o vizită complementară de evaluare care a avut ca scop obținerea de informații suplimentare privind aplicarea acquis-ului Schengen în special în domeniul vizelor și protecției datelor. De asemenea, ca parte a misiunii complementare, autoritățile române au oferit informații punctuale referitoare la cooperarea judiciară în materie penală cu celelalte state membre.

Din perspectiva competențelor directe ale MAE, misiunea a vizat două paliere de verificare concomitentă, materializate printr-o întâlnire la București pe tema protecției datelor cu caracter personal, în contextul compatibilizării Sistemului Național de Informații privind Vizele cu sistemul centralizat utilizat de statele membre Schengen, respectiv o vizită la sediul Consulatului General al României la Istanbul, unde a fost urmărit procesul de preluare, procesare și eliberare a vizelor.

La toate componentele vizitei (atât la cele desfășurate la fața locului, în România și la Istanbul, cât la cea vizând furnizare de informații) au participat în total 7 experți din partea Comisiei Europene, 2 experți ai Consiliului UE, precum și experți din Cehia, Germania, Olanda și Suedia.Raportul poate fi accesat aici.

+++

Pasaje relevante din raportul privind tema politicii de vize (competență a MAE):

- România implementează în mod adecvat acquis-ul în materie de vize;

- Sistemul informatic național românesc este bine structurat, iar fluxul de lucru corespunde logicii impuse de Codul de Vize;

- Echipa de experți a confirmat că sistemul informatic național românesc (n.a. de gestiune a vizelor) conține câmpurile necesare pentru înregistrarea datelor în Sistemul Central de Informații privind Vizele;

-România respectă prevederile din Codul de vize (n.a. cel care reglementează procedurile de acordare a vizelor, inclusiv vize Schengen) privind timpul de procesare a vizelor;

- Consulatul examinează cererile (n.a. de vize) într-o manieră solidă și deciziile sunt bine întemeiate, iar factorii de decizie au cunoștințe solide cu privire la riscurile și tendințele migratorii. 

- Informația (n.a. privind procedura de acordare a vizelor) este oferită publicului într-o manieră structurată;

- Site-ul Ministerului Afacerilor Externe al României (și portalul de aplicații „eViza”, în special) oferă informațiile necesare procesului de acordare a vizelor într-o manieră structurată și demonstrează că România aplică deja părțile majore ale acquis-ului în materie de vize;

- În cazul României, aceste funcționalități (de exemplu, consultare prealabilă/informații ex-post/VIS Mail/determinarea valabilității teritoriale a vizelor – n.a. funcționalități necesare pentru eliberare vize Schengen) sunt deja încorporate în sistemul informatic, chiar și Tabelul documentelor de călătorie, precum și lista de sancțiuni UE. Procesarea vizelor este susținută și de portalul de aplicații online („eViza”);

- România verifică sistematic cerințele legate de valabilitatea/caracteristicile documentelor de călătorie și consulatele sunt echipate corespunzător. 

- Membrii personalului (n.a. care gestionează politica de vize)sunt corect sunt instruiți și au acces la legislația UE și la instrucțiunile naționale relevante într-o platformă dedicată;

- Personalul este considerat suficient;

- Autoritățile române au informat că sunt în proces de recrutare a 120 de angajați consulari suplimentari, inclusiv ofițeri de vize pentru a consolida activitatea Centrului de vize din Capitală și pentru a fi detașați la nivel mondial pentru a consolida procesarea vizelor de scurtă și lungă ședere, ceea ce a fost apreciat de către echipa de experți;

- Centrul Național de Vize (n.a. din cadrul MAE) aplică aceleași reguli de protecție a datelor pentru sistemul național de vize pe care țările Schengen le aplică pentru Sistemul de Informații privind Vizele/ VIS. Același lucru este valabil și pentru informațiile pe care Centrul Național de Vize le furnizează pe site cu privire la prelucrarea datelor și drepturile persoanelor vizate legate de sistemul național de vize;

- România are o abordare integrată a serviciilor consulare oferite cetățenilor români și cetățenilor străini, cu un interes puternic pentru interoperabilitate și ușurință de acces, inclusiv la serviciile de viză;

- La angajarea în Ministerul Afacerilor Externe din România se efectuează o pregătire obligatorie privind Regulamentul general privind protecția datelor;

- Mai mult, înainte de a fi trimis la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular al României, fiecare angajat trebuie să urmeze un training specific privind Regulamentul general privind protecția datelor. Această pregătire se finalizează printr-un test teoretic și practic;

- Furnizarea de către România a materialelor informative privind aspectele Schengen și nivelul de instruire în domeniul protecției datelor oferit personalului relevant din autoritățile române sunt pozitive;

Centrul Național de Vize din România aplică aceleași reguli de protecție a datelor pentru sistemul său național de vize pe care țările Schengen le aplică pentru Sistemul de informații privind vizele.