Reprezentanții guvernelor statelor membre au numit patru judecători și un avocat general în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), precum și un judecător în cadrul Tribunalului, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul European.

Numirile fac parte din reînnoirea parțială a componenței Curții de Justiție, având în vedere că mandatele a 14 judecători și a 6 avocați generali vor expira la 6 octombrie 2021.

Octavia Spineanu-Matei (România) și Miroslav Gavalec (Slovacia) au fost numiți judecători în cadrul Curții de Justiție pentru un prim mandat.

Au fost reînnoite mandatele de judecători în cadrul Curții de Justiție ale lui Niilo Jääskinen (Finlanda) și Lars Bay Larsen (Danemarca) și a fost reînnoit mandatul de avocat general al Julianei Kokott (Germania).

Cei patru judecători și avocatul general din cadrul Curții de Justiție au fost numiți pentru un mandat care începe la 7 octombrie 2021 și expiră la 6 octombrie 2027. Decizia de numire va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

David Petrlík (Cehia) a fost numit judecător în cadrul Tribunalului ca înlocuitor al luJai n Passer, care a fost numit judecător în cadrul Curții de Justiție, pentru durata rămasă a mandatului acestuia din urmă, respectiv până la 31 august 2025.