Parlamentul cere ca UE să se angajeze în cadrul Conferinței ONU să atingă un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050.

Înaintea Conferinței ONU pentru schimbările climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, eurodeputații au adoptat joi o rezoluție prin care declară situația de urgență privind clima și protecția mediului în Europa și la nivel global. Aceștia solicită, de asemenea, ca toate propunerile legislative și bugetare făcute de Comisie să fie în conformitate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1.5°C.

Într-o rezoluție separată, Parlamentul solicită UE să-și prezinte strategia de atingere a neutralității climatice cât de repede posibil și cel târziu până în anul 2050, cu ocazia Conferinței ONU pentru schimbările climatice. Europarlamentarii mai cer președintelui noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, să includă un obiectiv de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 în Pactul ecologic european.

Membrii PE consideră că nivelul de ambiție existent este insuficient pentru reducerea semnificativă a emisiilor din aviație și sectorul maritim și ar trebui ca toate țările să includă emisiile provenite din transportul maritim și aviația internațională în contribuțiilor stabilite la nivel național. Ei solicită Comisiei să includă sectorul maritim în Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Plenul de la Strasbourg afirmă că țările UE ar trebui să își dubleze cel puțin contribuțiile la Fondul verde pentru climă, la nivel internațional. Statele membre ale UE sunt cei mai mari furnizori de finanțare publică a combaterii schimbărilor climatice, iar bugetul UE ar trebui să respecte pe deplin angajamentele internaționale ale Uniunii. De asemenea, eurodeputații remarcă faptul că angajamentele țărilor dezvoltate nu îndeplinesc obiectivul colectiv de 100 de miliarde dolari pe an până în 2020.

Ei solicită de urgență tuturor statelor membre să elimine subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili până în 2020.

”Parlamentul European a adoptat acum o poziție ambițioasă pentru conferința COP 25 de la Madrid. Având în vedere situația de urgență privind clima și protecția mediului, este esențial să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030. De asemenea, este un mesaj clar și oportun pentru Comisie cu câteva săptămâni înainte de publicarea comunicării privind Pactul ecologic”, a declarat Pascal Canfin (Renew Europe, FR), președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în timpul dezbaterilor.