Comisia Europeană a decis joi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Ungariei, pentru legea cu privire la ONG-urile finanțate din străinătate, adoptată la 13 iunie.

Legea introduce noi obligații pentru unele categorii de ONG-uri care sunt finanțate anual din străinătate cu sume de peste 7,2 milioane de forinți (aproximativ 24.000 de euro), și anume de a se înregistra și autointitula în toate publicațiile, materialele de presă și pe toate site-urile care le aparțin ca ”organizații sprijinite din străinătate” și de a raporta autorităților maghiare informații specifice cu privire la fondurile pe care le primesc din străinătate.

Aceste organizații pot fi sancționate dacă nu își îndeplinesc noile obligații în materie de raportare și de transparență.

Comisia Europeană a conchis că această lege nu respectă legislația UE deoarece: 

  • interferează în mod nejustificat cu drepturile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special cu dreptul la libertatea de asociere.
Noua lege ar putea împiedica ONG-urile să colecteze fonduri și ar putea restricționa capacitatea acestora de a-și desfășura activitatea.  
  • introduce, de asemenea, restricții privind libera circulație a capitalurilor care sunt, din perspectiva Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, nejustificate și disproporționate.
Noile cerințe cu privire la înregistrare, raportare și publicitate prevăzute de lege sunt discriminatorii și generează o sarcină administrativă împovărătoare pentru aceste organizații, afectându-le, în egală măsură, reputația. 

Aceste măsuri ar putea descuraja alocarea de fonduri din străinătate, iar ONG-urilor le-ar fi mai greu să le primească. 

  • legea ridică totodată semne de întrebare în legătură cu respectarea dreptului la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.
Ea nu stabilește un echilibru corect între interesele legate de transparență și dreptul donatorilor și al beneficiarilor de a-și proteja datele cu caracter personal. Acest lucru iese în evidență în mod special în cazul cerinței de a furniza autorităților maghiare sumele exacte tranzacționate și informații detaliate despre donatori, care sunt apoi făcute publice de către autorități. 

De aceea, Comisia a conchis că Ungaria nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor tratatelor UE și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

”În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Ungariei, dându-le autoritățile maghiare o lună pentru a răspunde”, anunță Executivul european, adăugând că e gata să sprijine și să asiste autoritățile maghiare în soluționarea acestei probleme.