Miniştri din 23 de state membre au semnat luni o notificare comună privind cooperarea structurată permanentă (PESCO) și au înaintat-o Înaltului Reprezentant și Consiliului.

Posibilitatea cooperării structurate permanente în materie de securitate a apărării și de politică de apărare a fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona. Acest cadru permanent de cooperare în domeniul apărării va permite acelor state membre care doresc și sunt capabile să facă acest lucru să dezvolte în comun capabilităţi de apărare, să investească în proiecte comune sau să îmbunătățească contribuția și disponibilitatea operațională a forțelor lor armate.

Statele membre care au semnat: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.

Există posibilitatea ca şi alte state membre să se alăture într-o etapă ulterioară.

Irlanda, Portugalia și Malta sunt în proces de luare a unei decizii privind participarea, în timp ce Danemarca nu va participa, la fel şi Marea Britanie, care se pregăteşte să iasă din spaţiul comunitar. De altfel, Londra s-a opus întotdeauna cooperării europene în domeniul apărării, temându-se că o astfel de iniţiativă ar putea duce la crearea unei armate a UE.

Notificarea comună este primul pas formal de instituire a PESCO.

Ce stabileşte notificarea:

  • principiile PESCO, subliniind în special faptul că "PESCO este un cadru juridic european ambițios, obligatoriu și cuprinzător pentru investițiile în securitatea și apărarea teritoriului UE și a cetățenilor acesteia”.
  • lista "angajamentelor comune ambițioase și cu un grad mai mare de obligativitate” pe care statele membre au convenit să și le asume, inclusiv "creșterea periodică a bugetelor pentru apărare în termeni reali în vederea atingerii obiectivelor convenite”.
  • propuneri privind guvernanța PESCO, cu un nivel general care să mențină coerența și ambiția PESCO, completat de proceduri de guvernanță specifice la nivel de proiecte.
Etapele următoare

Consiliul trebuie să adopte acum o decizie de instituire a PESCO prin majoritate calificată consolidată, acest lucru urmând să aibă loc la următorul Consiliu Afaceri Externe, din 11 decembrie.

O primă listă a proiectelor care urmează să fie realizate în cadrul PESCO ar trebui să fie convenită de statele membre participante odată ce PESCO va fi instituită.