Consiliul UE a adăugat luni nouă persoane pe lista celor care fac obiectul măsurilor restrictive impuse ca urmare a acțiunilor care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Cele nouă persoane au fost incluse pe lista sancţiunilor din cauza implicării lor în așa-numitele "alegeri" din în așa-numitele "Republică Populară Lugansk" și "Republică Populară Donețk".

"Prin acțiunile lor, aceștia au subminat și mai mult integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei", se arată într-un comunicat al Consiliului.

UE consideră aceste "alegeri" ilegale și ilegitime și nu le recunoaște. Într-o declarație emisă la 10 noiembrie 2018, UE a condamnat aceste "alegeri", precizând că ele constituie o încălcare a dreptului internațional, subminează angajamentele asumate în cadrul acordurilor de la Minsk și încalcă suveranitatea și dreptul Ucrainei.

Măsurile aplicate celor incluşi pe lista sancţiunile constau în interdicția de a călători și înghețarea activelor, în sensul că persoanele respective nu pot intra pe teritoriul niciunui stat membru al Uniunii Europene și toate activele din Uniune care aparțin acestor entități sunt înghețate, iar persoanele și entitățile din UE nu pot pune fonduri la dispoziția acestora.

Decizia ridică la 164 numărul total de persoane incluse pe listă de către UE. În plus, în cadrul acestui regim de sancțiuni, UE a impus o înghețare a activelor în ceea ce privește 44 de entități.