Grecia a încheiat luni programul de trei ani de sprijin pentru stabilitate din cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES). Autoritățile de la Bruxelles atrag atenția Atenei că reformele trebuie să continue.

În cadrul acestui program de sprijin pentru stabilitate au fost acordate Greciei împrumuturi totale de 61,9 miliarde de euro, pe baza implementării unui pachet de reforme cuprinzător și fără precedent.

"Acest program de sprijin pentru stabilitate a avut o abordare coordonată pentru a trata problemele structurale adânc înrădăcinate și de lungă durată care au contribuit la faptul că Grecia s-a confruntat cu o criză economică", precizează Comisia Europeană, subliniind faptul că Grecia a luat măsuri pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, aducând soldul bugetului general de la un deficit semnificativ, la excedent în 2017, care se preconizează că va fi menținut. Aceste măsuri de reformă și eforturi de consolidare vor avea efecte cumulative în timp și, prin urmare, vor continua să aibă un impact pozitiv asupra sustenabilității fiscale, cu mult după încheierea programului.

Conform Executivului European, sectorul financiar grec se află în prezent într-o poziție mult mai puternică, ca urmare a unor operațiuni reușite de recapitalizare, a unei revizuiri generale a guvernanței băncilor și a implementării unei strategii de reducere a creditelor neperformante, care trebuie să fie susținută.

Totodată, eficiența și eficacitatea administrației publice a fost îmbunătățită, inclusiv prin introducerea unor noi norme privind numirea, evaluarea și mobilitatea angajaților din sectorul public, prin înființarea Autorității Independente pentru venituri publice și prin măsuri de eficientizare a sistemului judiciar.

De asemenea, au fost puse în aplicare măsuri structurale importante pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și competitivitatea Greciei, astfel încât ea să devină o destinație atractivă pentru investiții și pentru a le permite întreprinderilor să se extindă, să inoveze și să creeze locuri de muncă, precum și pentru crearea unor sisteme durabile și universale de pensii, sănătate și prestații sociale, inclusiv a unui sistem de venit minim garantat.

Creșterea economică a crescut de la -5,5 % în 2010 la 1,4 % în 2017 și se estimează că va rămâne la aproximativ 2 % în 2018 și 2019. Deși șomajul rămâne la cote inacceptabil de ridicate, potrivit cifrelor publicate recent de către Autoritatea statistică elenă, el a scăzut la 19,5 % în luna mai 2018, ajungând astfel, pentru prima dată din septembrie 2011, la un nivel sub 20 %.

"Încheierea programului marchează pentru Grecia încheierea unui capitol și începerea altuia nou. Va fi necesar să ne concentrăm în continuare pe tratarea consecințelor sociale și economice care sunt moștenite din anii de criză. Aceasta presupune ca autoritățile elene să mențină nivelul de asumare a reformelor și asigurarea aplicării lor susținute, în conformitate cu angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul reuniunii Eurogrupului din 22 iunie 2018. Acest lucru este esențial pentru stimularea încrederii pieței și pentru a contribui astfel la consolidarea redresării economice a Greciei, în special în perioada imediat ulterioară aplicării programului", susține CE.

Serviciul de sprijin pentru reforme structurale al Comisiei va continua să ofere asistență autorităților elene - la cererea acestora - în elaborarea și implementarea reformelor menite să sporească creșterea economică.