Comisia Europeană a decis vineri să defere Ungaria Curții de Justiție a UE din cauza unei legi care discriminează persoanele pe baza orientării sexuale și a identității de gen.

Comisia consideră că legea încalcă normele pieței interne, drepturile fundamentale ale persoanelor (îndeosebi persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, non-binare, intersexuale și queer,) precum și – în legătură cu aceste drepturi fundamentale – valorile UE.

Potrivit CE, legea maghiară evidențiază și vizează conținutul care promovează sau prezintă ceea ce numește „divergențe față de identitatea de sine corespunzătoare sexului la naștere, schimbarea sexului sau homosexualitatea” în cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Această trimitere în fața Curții este următoarea etapă din procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie la 15 iulie 2021 împotriva Ungariei printr-o scrisoare de punere în întârziere. Întrucât autoritățile maghiare nu au răspuns într-o măsură suficientă preocupărilor Comisiei în legătură cu egalitatea și protecția drepturilor fundamentale și nu s-au angajat în niciun fel să remedieze incompatibilitatea, Comisia a trimis Ungariei un aviz motivat la 2 decembrie 2021.

Comisia Europeană transmtie că protecția copiilor este o prioritate absolută pentru UE și statele sale membre, dar legea maghiară conține însă dispoziții care nu sunt justificate pe baza promovării acestui interes fundamental sau sunt disproporționate pentru realizarea obiectivului enunțat. 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.