Comisia Europeană a trimis către Meta și TikTok o cerere oficială de informații în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

Comisia solicită Meta să furnizeze mai multe informații cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a se conforma obligațiilor legate de evaluarea riscurilor și de măsurile de atenuare a acestora în ceea ce privește protejarea integrității alegerilor, precum și în urma atacurilor teroriste comise de Hamas în Israel, în special referitor la diseminarea și amplificarea conținuturilor ilegale și a informațiilor false.

Meta trebuie să furnizeze Comisiei informațiile solicitate până la 25 octombrie 2023 (în cazul întrebărilor privind răspunsul la crize) și până la 8 noiembrie 2023 (în ceea ce privește protejarea integrității alegerilor).

Pe baza evaluării răspunsurilor primite de la Meta, Comisia va analiza care sunt etapele următoare.

Acest lucru ar putea implica deschiderea oficială a procedurii în temeiul articolului 66 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul privind serviciile digitale, Comisia poate impune amenzi pentru transmiterea de informații incorecte, incomplete sau înșelătoare ca răspuns la o cerere de informații. În cazul în care Meta nu răspunde, Comisia poate hotărî să solicite informațiile prin intermediul unei decizii. În acest caz, lipsa unui răspuns în termenul stabilit ar putea duce la impunerea de penalități cu titlu cominatoriu.

În urma desemnării lor ca platforme online foarte mari, Facebook și Instagram trebuie să respecte întregul set de dispoziții introduse de Regulamentul privind serviciile digitale, inclusiv evaluarea și atenuarea riscurilor legate de diseminarea de conținut ilegal, de dezinformare și orice efecte negative asupra exercitării drepturilor fundamentale.

Totodată, Comisia solicită TikTok să furnizeze mai multe informații cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a se conforma obligațiilor legate de evaluarea riscurilor și de măsurile de atenuare a acestora în ceea ce privește răspândirea conținuturilor ilegale, în special răspândirea conținuturilor cu caracter terorist și violent și a discursurilor de incitare la ură, precum și presupusa răspândire a informațiilor false.

În plus, cererea tratează și respectarea de către TikTok a altor elemente ale Regulamentului privind serviciile digitale, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la protecția minorilor în mediul online.

TikTok trebuie să furnizeze Comisiei informațiile solicitate până la 25 octombrie 2023 (în cazul întrebărilor privind răspunsul la crize) și până la 8 noiembrie 2023 (în ceea ce privește protejarea integrității alegerilor și protejarea minorilor în mediul online).