Firmele cu „vârsta” de maximum 2 ani pot primi până la 120.000 de lei - fonduri nerambursabile pentru diferite achiziții, prin programul START finanțat din bugetul de stat. Perioada de depunere a proiectelor, tocmai anunțată.

START - „Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare” are un buget de circa 18 milioane lei, alocate din bugetul de stat pentru anul 2015 și este derulat de Ministerul pentru Energie, IMM și mediul de afaceri. 

Perioada de înscriere online a planurilor de afacere este între 22 iunie și 1 iulie. 

Procentul de finanțare care poate fi obținut este de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (exclusiv TVA). 

Pot depune proiecte microintreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, o serie de criterii de eligibilitate (detaliate mai jos).

Procedura de înscriere este nouă și presupune evaluarea planului de afaceri care se completează online. . Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și al eligibilității  este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

În documentul oficial publicat de minister se arată: 

„După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 și în conformitate cu punctajul obținut în urma preselectării solicitanților, se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanții  acceptați în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Programului, precum și lista cu solicitanții respinși care nu au obținut punctajul minim de 50 de puncte.  Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.

La punctaje egale va prevala: 

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri,

- achiziția de echipamente tehnologice,- activitatea pe care accesează programul,

- asociatul/actionarul/administratorul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înființată în baza Legii 31/1990 cu completările și modificările ulterioare,

- data si ora înscrierii în program.”

Toate documentele necesare pot fi descărcate de aici.