Un oraș cu 60 de mii de locuitori și multe proiecte. Dar nu un oraș oarecare, ci orașul Unirii.

Fondurile europene atrase prin programul operațional de dezvoltare regională, au revitalizat nucleul istoric al orașului și au pus în valoare istoria orașului-simbol al Unirii. Tehnologia se adaugă investițiilor în istorie, la care se adaugă o abordare verde a urbanului. Între 2007 și 2013, primăria a gestionat 150 milioane euro, din perspectiva planului integrat de dezvoltare urbană. Investițiile au continuat, cu sprijinul fondurilor de destinate politicii de coeziune, în perioada 2014-2020.

Reconstruirea și punerea în valoare a Cetății Alba Carolina, cunoscuta fortificație de tip Vauban din municipiul Alba Iulia, a fost printre proiectele de început, care au revitalizat Alba-Iulia.

Proiecte de peste 40 de milioane de euro, investite de-a lungul anilor, au făcut ca Cetatea din Alba Iulia să pindă viață nu doar în cărțile de istorie, ci și în viața reală. 

Mai ales în timpul pandemiei, vizitele în aer liber reprezintă una dintre puținele activități permise. Primul pas a fost modernizarea căilor de acces. Se poate ajunge în Alba:

- cu autovehiculul: orașul este străbătut de șoseaua E80, care face legatura între Deva și Cluj-Napoca la o distanță de 380 km de București, 100 km de Cluj și la 241 km de Arad. Lungimea drumurilor publice, în total 1952 km, din care 331 km modernizate și 468 cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare.
- cu trenul: Magistrala București-Brașov-Blaj se ramifică la Teiuș (însemnat nod feroviar) spre Cluj și Arad

- cu avionul: cele mai apropiate aeroporturi de orașul Alba Iulia sunt la Sibiu (78 km), Cluj (100 km) și Târgu Mureș (120 km).

S-au adăugat investiții în Parcul Dendrologic, iar Palatul Principilor din Alba urmează să fie redeschis turiștilor, dezvăluindu-se în ”straie” restaurate.

Cetatea a fost modernizată încă din perioada de programare anterioară, iar investițiile realizate prin fondurile destinate primei etape post-aderare au fost continuate prin exercițiul financiar următor (2014-2020).

Un nou contract semnat de municipalitate pe 16 decembrie 2019 adaptează spațiul verde din jurul cetății la nevoile urbane. 

”Reușim acum să întregim procesul de restaurare și valorificare a Cetății Alba Carolina. Grădinile de zarzavaturi din șanțul exterior al Laturii de Nord a Cetății nu se încadrau în peisajul monumentului istoric și o nouă zonă de promenadă, un nou demers de regenerare urbană, de transformare a spațiului public în locuri amenajate pentru agrement și pentru petrecere a timpului liber era normal și necesar. Dezvoltarea urbană, un proces demarat în urmă cu câțiva ani, trebuie făcută unitar și integrat, prin luarea în calcul a tuturor aspectelor de dezvoltare sustenabilă, inclusiv prin planificarea unor lucrări de reconversie a spațiilor libere”, a declarat Paul Voicu, viceprimarul Alba-Iulia, cu atribuții de primar.

Noul proiect, ”Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport”, are o valoare totală de 8.864.327,32 lei, din care 8.687.040,77 lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate (respectiv 1.899.055,78 euro).

Beneficiarul finanțării, Primăria Municipiului Alba Iulia, estimează că proiectul se va finaliza pana la 30.11.2021, ceea ce înseamnă că în maxim doi ani, vizitatorii și locuitori vor beneficia de un mediu mai curat și de un loc pentru alergat și socializat.

”Municipiul Alba Iulia a suferit o transformare vizibilă odată cu demararea proiectelor de regenerare urbană cu fonduri europene, pe cele 110 hectare ale Cetății Alba Carolina. Este importantă și  infrastructura de mobilitate urbană care deservește zonele rezidențiale și economice ale municipiului. Completarea ofertei municipiului cu noi spații verzi,susține edilii în promovarea sănătății populației, oferind oportunități care încurajează un stil de viață mai activ. Abia am început contractarea proiectelor municipiului Alba Iulia din bugetul alocat prin Axa 4 a Programului Regio. Pe lângă aceste proiecte finanțate prin Axa 4, mai sunt în derulare celelalte contractate anterior prin Axa 3 pentru eficiență energetică și Axa 5 pentru patrimoniu istoric, care se completează cu proiectele europene de reabilitare termică a spitalului județean, a Universității și a unei unități militare, derulate de administrația județeană și alte instituții, și care, în câțiva ani, vor asigura un municipiu din ce în ce mai verde și atrăgător pentru cetățeni”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.  

Autoritățile spun că în curând vor avea și un nou slogan, anume:

”Albaiulieni și nu numai, reîncărcați-vă bateriile prin câteva ore de relaxare în cele peste 2,9 hectare de zonă de agrement și parc”.

Lucrări prevăzute în proiect: Obiectul de investiție vizat de proiect este un teren inclus în Lista Monumentelor Istorice, respectiv șanțul exterior de pe Latura de nord a Cetății Alba Carolina, reprezentat de zona aflată în interiorul intravilanului localității Alba Iulia.

Prin realizarea investiției se urmărește amenajarea spațiilor verzi, fiind completate acele spațiile create prin acțiunea „grădina urbană” în zona Cetății Alba Carolina și prin amenajarea de alei pietonale pentru promenade și module de odihnă  și de agrement pe zona șanțului exterior de Nord a fortificației de tip Vauban. Tot în proiect este prevăzută amenajarea pistelor pentru biciclete care fac legătura între zona Hotelului Cetate și Traseul Nordic, amenajarea de trotuare, zone pentru joacă, agrement și petrecerea timpului liber.

Aceste lucrări se vor realiza după defrișarea vegetației crescute necontrolat și modelarea terenului, prin amenajarea spațiilor expo-flora, a spațiilor verzi de tip gazon și a vegetației decorative. Cetățenii vor avea posibilitatea de a se răcori la umbra foișoarelor și a pergolelor ce vor fi dotate cu  bănci, coșuri de gunoi, suporți pentru parcare biciclete, cișmele, iar grupurile sanitare vor consta în cabine automate cu auto-curățare racordate la rețeaua de electricitate.Din bugetul proiectului se vor mai realiza un sistem de iluminat și un sistem de irigații, se vor crea facilități pentru zonele de joacă ale copiilor.

Se va ilumina traseul de vizitare și agrement, cu punerea în valoare a unei zone de interes prin iluminat artistic și iluminat pentru ocazii festive. Toate zonele vor fi amenajate cu rampe pentru persoanele cu dizabilități și montarea de panouri informative sau a unui sistem de informare pentru nevăzători.

Investițiile din fonduri europene au atras și parteneri privați care să se implice în echiparea orașului cu modalități de conectare rapidă la informație.  

Tehnologia nu lipsește din orașul istoric și Alba-Iulia a încercat să țină pasul și în acestă privință cu tendințele europene. 

Proiectul pilot Alba Iulia Smart City își propune să implementeze și testeze soluții dedicate orașelor inteligente cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

În februarie municipiul Alba Iulia  semnat șase contracte din fonduri de coeziune socială (Programul Operațional Regional - REGIO)

Proiectele vizează:

- construirea, dotarea și operaționalizarea unui complex multifuncțional (activități educative, culturale, recreative, social-culturale), care va deservi peste 500 de persoane, dintre care 42% sunt de etnie romă; autoritățile locale își propun ca, prin această investiție, să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la activitățile educative, culturale și recreative;

în cadrul complexului vor fi organizate ateliere creative destinate beneficiarilor de orice vârstă și categorie; investiția va avea o suprafață utilă totală de 2.085,34 mp și va fi amenajată pe un teren de 812 mp, durata de implementare a proiectului este de 53 de luni, iar valoarea finanțării nerambursabile alocate de MLPDA prin AM POR este de 4.614.899,27 lei;

- reabilitarea infrastructurii de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot1, prin reabilitarea a 11,408 km infrastructură pietonală, crearea a 6,525 km de piste pentru bicicliști și a 8,910 km de benzi dedicate transportului public, reabilitarea a 6,549 km din infrastructura de transport public existentă, precum și implementarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la necesitatea renunțării la utilizarea autovehiculelor personale cu impact negativ asupra mediului înconjurător și utilizarea modurilor alternative de transport la nivelul ariei de studiu;

- valoarea finanțării nerambursabile alocate de MLPDA, prin AM POR, este de 75.751.690,28 lei;reabilitarea infrastructurii de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 2, prin modernizarea a 14,54 km de infrastructură pietonală, crearea a 9,54 km de piste pentru bicicliști și a 9,54 km de benzi dedicate transportului public, reabilitarea a 8,5 km din infrastructura de transport public existentă și implementarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la necesitatea renunțării la utilizarea autovehiculelor personale cu impact negativ asupra mediului înconjurător și utilizarea modurilor alternative de transport; valoarea totală a contractului de finanțare este de 64.217.774,88 lei, din care Autoritatea de Management acordă o finanțare echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă;

realizarea unui nou sistem de iluminat public în Cartierul Cetate, cu o lungime de rețea de 35.050 ml, care include și echipamente eficiente din punctul de vedere al consumului de energie electrică;

- valoarea finanțării nerambursabile alocate de MLPDA, prin AM POR, este de 21.065.937,59 lei;

- crearea sistemului de iluminat public din Zona centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș, în vederea scăderii consumului anual de energie primară în iluminat public, de la 720.284,00 kwh/an la 357.621,91 (kwh/an), începând cu anul 2022; investiția va avea o lungime de 45.510 ml și include și instalații și echipamente eficiente din punctul de vedere al consumului de energie electrică;

- valoarea finanțării nerambursabile este de 22.619.742,53 lei;

- construirea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16, prin schimbarea destinației și extinderea cantinei din incinta Colegiului Tehnic ”Alexandru Domșa”;

- grădinița va avea 8 clase, pentru 160 de preșcolari, valoarea investiției fiind de 4.059.984,57 lei.