Comisia a efectuat luni plăți de 800 milioane de euro din NextGenerationEU, instrumentul temporar pentru finanțarea redresării Europei și promovarea unei economii mai ecologice, mai digitale și mai rezistente după pandemie.

Subvențiile se îndreaptă către 41 de programe naționale și regionale în 16 state membre (Franța, Grecia, Cehia, Germania, Polonia, Lituania, Țările de Jos, Slovacia, Estonia Austria, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Suedia, Portugalia și Croația)

Plățile efectuate provin din mecanismul Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), o inițiativă care ajută statele membre să finanțeze măsurile de reacție la criză și de recuperare în urma pandemiei de coronavirus. Fondurile din cadrul REACT-UE, peste 50 miliarde de euro, constituie resurse suplimentare pentru programele existente din politica de coeziune.

Măsurile din cadrul REACT-UE au drept scop acoperirea decalajului dintre răspunsul de urgență și investițiile pe termen lung prin consolidarea rezistenței sistemelor de sănătate, păstrarea și crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, sprijinirea persoanelor vulnerabile și furnizarea de capital de lucru și sprijin pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii.

REACT-UE finanțează măsuri specifice pentru tranziția ecologică și cea digitală pentru a aborda rapid consecințele negative ale focarului, de exemplu, prin investiții în eficiență energetică, ecologizare urbană și digitalizare.

Plățile urmează implementării cu succes a primei operațiuni de împrumut în cadrul NextGenerationEU - o emisiune de obligațiuni de 20 de miliarde de euro a fost cea mai mare emisiune de obligațiuni instituționale din Europa și cea mai mare sumă pe care UE a strâns-o într-o singură tranzacție. Până la sfârșitul acestui an, Comisia intenționează să strângă aproximativ 80 de miliarde de euro.