În multe comunități din România abandonul școlar rămâne la cote ridicate, din cauza dificultăților economice și a unor probleme sociale greu de rezolvat. Cu sprijinul fondurilor de la UE, ONG-urile ajută statul să combată acest fenomen.

Salvați Copiii activează de mulți ani în comunități defavorizate, lucrând în special cu copiii din familii cu probleme socio-economice, cu părinți plecați la muncă în străinătate sau cu o puternică migrație sezonieră. Astfel că ONG-ul nu a stat mult pe gânduri atunci când Ministerul Educației a lansat un apel pentru proiecte de reducere și prevenire a abandonului școlar chiar în zone în care organizația activa deja.

Începând din aprilie 2018, Salvați Copiii a lucrat cu sute de copii din șapte localități, cu părinții acestora, dar și cu cadrele didactice din opt structuri școlare pentru a facilita accesul la educație al copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile.

„Viitor prin școală” este unul din cele două proiecte ale organizației Salvați Copiii din cadrul programului POCU „Școală pentru toți”, finanțat din Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Valoarea totală a proiectului este de 8.132.781,34 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, și vizează unități de învățământ din județele Mureș (localitățile Bahnea și Idiciu), Brașov (Viștea de Jos), Vaslui (Negrești), Hunedoara (Lupeni), Dâmbovița (Târgoviște) și Suceava (Suceava). 

Proiectul se derulează pentru o perioadă de 3 ani și 6 luni, între 11 aprilie 2018 și 10 octombrie 2021 și vizează  asigurarea accesul la educație al copiilor și tinerilor care provin din comunități defavorizate, preponderent din mediul rural și urban mic. Proiectul este destinat copiilor cu vârsta între 2-3 ani, copiilor de vârstă preșcolară, copiilor/elevilor cu vârste corespunzătoare învățământului preuniversitar, din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, copiilor și tinerilor care nu au absolvit învățământul obligatoriu și au depășit vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, precum și părinților și reprezentanților copiilor și cadrelor didactice și de sprijin din unitățile școlare partener asociat.

Sunt vizate comunități cu risc mare de excluziune socială, în care o mare parte a populației are venituri sub limita subzistenței, iar în unele dintre aceste localități procentul populației de etnie romă este ridicat.

În primii trei ani, organizația a derulat activități de suport educațional (prin programe de pregătire preșcolară, de pregătire suplimentară pentru copii în risc de abandon școlar, prin programe de tip Școală după Școală și de intregrare/reintegrare școlară, prin programe de tip A Doua Șansă) pentru 325 de copii de vârstă ante/preșcolară, 634 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial, 145 de copii și tineri care au depășit vârsta de frecventare a învățământului de zi, programe de suport și educatie parentală pentru 350 de părinți/tutori ai copiilor aflați în situație de risc educațional, precum și programe de formare pe tema managementului clasei de elevi pentru 128 de cadre didactice și specialiști în educație (care activează în școlile din proiect).

La o primă vedere, școlile incluse nu par a avea multe puncte comune: sunt și din mediul urban și din mediul rural, sunt în județe considerate sărace (spre exemplu, Vaslui), dar și mai avute, precum Brașov, dar în toate aceste comunități se înregistra o rată ridicată a abandonului școlar înainte de startul proiectului.

„Este un mix de probleme: sunt familii cu probleme socio-economice, comunități cu populație predominant de etnie romă, în special cele din zona rurală, migrație economică, lipsă de sprijin pentru copii dacă părinții sunt plecați din țară, plus un nivel redus de educație al părinților în multe cazuri”, explică Anca Stamin.

Pentru a ajuta copiii să rămână la școală, activitățile încep de la cele mai mici vârste. „Sunt destul de mulți părinți care nu-și trimit copiii la grădiniță. Este vorba și de o lipsă a conștientizării importanței educației timpurii, dar și de faptul că multe familii nu au ce să-i trimită la școală”, spune Anca Stamin, manager de proiect în cadrul Salvați Copiii.

De aceea, un punct important al proiectului l-a reprezentat programul educațional destinat copiilor de vârstă preșcolară și antepreșcolară, ce are drept principal scop creșterea armonioasă a copiilor, într-o abordare echilibrată ce vizează toate ariile de dezvoltare ale copiilor. Specialiștii s-au concentrat pe dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor, pentru o mai bună integrare socio-educațională, utilă mai ales în continuarea procesului educațional.

„Grădinițele estivale reprezintă o parte semnificativă a activităților noastre cu copiii, fiind o modalitate de a-i familiariza pe copii, în special pe cei care nu au frecventat/au frecventat sporadic grădinița, cu cerințele specifice mediului educațional instituțional, pentru a facilita integrarea lor în sistemul de învățământ”, a explicat Anca Stamin. Practic, pe durata verii, copiii de vârstă preșcolară au experimentat într-o manieră prietenoasă activități ce au drept scop „echiparea” lor adecvată pentru școală: dezvoltarea unui pachet de abilități și competențe cognitive și psiho-motorii necesar achizițiilor de tip scris-citit, precum și dezvoltarea socio-emoțională care să faciliteze integrarea armonioasă la nivelul grupului de colegi și care să asigure pe termen lung premisele rămânerii în școală, cu șanse egale cu cele ale copiilor care au frecventat grădinița, a precizat reprezentantul Salvați Copiii.

Ea a explicat că unele studii au arătat că un procent mare din copiii din asemenea comunități abandonează cursurile școlare în timpul ciclului primar, dacă nu au mers la grădiniță. „Dar în cazul celor care au fost incluși în programul de grădinițe estivale, un procent foarte mare, 93%, își continuau studiile, au arătat rezultatele unei analize care a inclus beneficiari a 6 ediții de grădinițe estivale (cei mai mari dintre ei aflați în clasa a VI-a) ”, a spus Anca Stamin.

Până în prezent, aproximativ 325 de copii de vârstă preșcolară și antepreșcolară au beneficiat de aceste programe de intervenție. „Deja o parte dintre cei înscriși de la începutul proiectului au devenit elevi și beneficiază de programele educaționale de tip Școală după Școală, întrucât ne-am propus încă de la început o continuitate a intervențiilor centrate pe copil”, a adăugat reprezentanta Salvați Copiii.

O parte importantă a proiectului o reprezintă programele de tip Școală după Școală, de care au beneficiat peste 630 de copii în cei trei ani de derulare a proiectului. Copiii au beneficiat de o abordare integrată, care a cuprins activități de dezvoltare personală și socială, consiliere socială și educațională, educație pentru sănătate, activități recreative, de protecția mediului, TIC pe lângă sprijinul educațional și pregătirea academică.

„Fenomenul părăsirii timpurii a școlii este mai frecvent decât ne putem imagina, astfel încât în comunitățile în care implementăm proiectul a fost nevoie și de astfel de programe de «A doua șansă», prin intermediul cărora persoanele care nu au absolvit ciclul primar sau gimnazial și au depășit vârsta pentru acestea au ocazia de a absolvi aceste cicluri școlare și chiar de a finaliza educația obligatorie”, au mai precizat reprezentanții Salvați Copiii. Până în prezent, 145 de persoane au participat la aceste programe, dintre care aproximativ 85% au continuat studiile și au absolvit cel puțin 2 clase până în prezent (pe durata participării lor în proiect).

Activitățile au inclus și programe de educație parentală, la care au participat peste 350 de părinți, dar și un curs de management al claselor destinat cadrelor didactice de la școlile din proiect.

Una peste alta, pe lângă menținerea copiilor și tinerilor în activitățile educaționale, succesul proiectului este dat și de rezultatele școlare. „Anterior pandemiei, în urma unei intervenții de cel puțin un semestru, peste 75% dintre elevi au reușit să-și îmbunătățească rezultatele”, a spus Anca Stamin.

Activitatea a fost clar îngreunată de epidemia de COVID-19, care a afectat serios procesul educațional, mai ales în comunitățile defavorizate. „La început, a fost foarte greu pentru că puțini aveau echipamente cu care să intre online. Erau mai mulți frați care intrau la școala online de pe același telefon, al unuia dintre părinți, cu multe persoane în aceeași încăpere. Au fost situații cu mai mulți frați din clase diferite stând în aceeași încăpere, unde mai era și bebelușul familiei și poate mama care gătea”, a spus reprezentanta Salvați Copiii. „Ulterior, am reușit să îi sprijinim prin achiziționarea, din fondurile organizației, de tablete cu abonament la internet inclus, prin pregătirea lor și a părinților pentru a ști cum să le folosească. În acest context, a fost foarte importantă revenirea la activitățile directe educative și de socializare, prin intermediul școlilor de vară din perioada iulie-august”.

Din cauza pandemiei, proiectul a fost extins cu șase luni, astfel că se va termina în octombrie în loc de aprilie, dar organizația nu intenționează să renunțe la proiectele de reducere a abandonului școlar. „Cu siguranță, vom continua pe zona asta”, punctează Anca Stamin.