Politica de coeziune este principalul vehicul de investiții al Uniunii Europene. Circa o treime din bugetul european este alocată pentru sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate, dar și pentru susținerea inovației și a firmelor mici și mijlocii.

Oficial, politica de coeziune a fost înființată în 1986, dar Europa a alocat fonduri pentru dezvoltarea regiunilor încă dinainte.

De-a lungul anilor, banii pentru sprijinirea zonelor aflate în urmă au fost tot mai mulți, astfel că politica de coeziune a devenit al doilea capitol ca valoare din bugetul Uniunii, după Politica Agricolă Comună.

În exercițiul financiar 2014-2020, fondurile de coeziune depășesc 350 de miliarde de euro, aproximativ 34% din bugetul total al UE.

Politica regională a UE este o politică de investiții, care își propune să susțină competitivitatea și creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă. 


(Filmul are subtitrare în limba română. Apăsați pe Settings și apoi Subtitles)

Practic, prioritățile actualei politici de coeziune sunt, în principal, cercetarea și inovarea, firmele mici si mijlocii, tehnologia informațiilor și comunicațiile, dar și reducerea emisiilor de carbon.

Politica de coeziune se concentrează pe finanțarea regiunilor Europei, în special a statelor din est, mai nou intrate în UE, dar fondurile europene susțin și inovația și antreprenoriatul din zonele mai avansate ale Uniunii.

Fondurile sunt distribuite în funcție de situația social-economică a celor 276 de regiuni din UE. Alocarea se face în principal în funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor din regiune, dar sunt luați în calcul și alți factori, precum șomajul în rândul tinerilor sau nivelul educației.

De departe, cel mai mare beneficiar al politicii de coeziune în exercițiul financiar curent este Polonia, cu aproape 84 miliarde de euro. Italia și Spania beneficiază de alocări în valoare de peste 30 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

României i-au fost alocate peste 25 de miliarde de euro în cei șapte ani ai bugetului multianual.

Comisia Europeană a publicat în luna mai propunerea ei pentru bugetul UE în viitorul cadru multianual, 2021-2027. Alocarea pentru România în ceea ce privește fondurile de coeziune ar putea ajunge la aproape 31 de miliarde, cu aproximativ 8% mai mult față de perioada 2014-2020, dar cele mai multe state s-au trezit cu diminuări importante ale sumelor alocate.

Este de așteptat să urmeze negocieri dure pentru toți banii din bugetul comunitar, în condițiile în care multe state membre au criticat vehement propunerile Comisiei, nu doar în privința politicii de coeziune, ci și a fondurilor alocate pentru alte sectoare, precum agricultura.

Cert este că Executivul UE își dorește ca viitoarea politică de coeziune să se concentreze pe 5 obiective: 

  • o Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
  • o Europă mai ecologică;
  • o Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
  • o Europă mai socială;
  • o Europă mai apropiată de cetățeni.