AMPOCU a lansat în consultare publică Ghidul Specific pentru linia de finanțare - ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștinte/ competențe / aptitudini pentru angajați”.

Apelul este dedicat dezvoltării resurselor umane din întreprinderi prin măsuri precum: 

 • programe de formare profesionala a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare) evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
 • elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă;
 • campanii de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
Cine poate aplica? 
 • Organizații patronale;
 • Asociații de întreprinderi;
 • Camerele de Comerț și Industrie.
Care este alocarea apelului? 
 • 89.361.701,88 euro.
Care este valoarea maximă a proiectului? 
 • Un milion euro, din care procentul de finanțare nerambursabilă este între 85-100%, în funcție de tipul aplicantului.
Cât durează implementarea proiectului? 
 • maximum 18 luni.
Ce angajați pot fi incluși în proiect? 
 • Angajați din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele prioritare sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare.
Condiții: 
 • Angajații trebuie să lucreze și să aibă domiciliul/reședința în afara regiunii București-Ilfov;
 • Persoanele care asigură managementul strategic în companii și personalul din departamentul de Resurse Umane nu pot fi grup țintă;
 • Grup țintă: minim 250 persoane.