Delgaz Grid, companie membră a grupului E.ON România, finalizează un proiect de investiții de 16,8 milioane de lei, parțial finanțat din fonduri europene, ce a vizat modernizarea unor stații de transformare.

Proiectul, care a vizat modernizarea și integrarea în SCADA (Monitorizare, Control și Achiziții de Date) a stațiilor Gorban, Pașcani și Hîrlău, a avut o valoare totală de 16,8 milioane de lei, din care valoarea eligibilă este de 12,8 milioane de lei.

Investiția a fost cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1: Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție.

Astfel, 10 milioane de lei au provenit din FEDR, 1,76 milioane lei din bugetul național și 1,02 milioane lei a reprezentat cofinanțarea, iar proiectul a fost implementat în perioada 18.12.2017-31.05.2021, potrivit unui comunicat al companiei.

„În contextul tranziției energetice, rețelele de energie trebuie să devină tot mai inteligente pentru a integra cât mai multă energie din surse regenerabile. Practic, rețelele electrice reprezintă coloana vertebrală a tranziției către energia verde”, a comunicat Delgaz Grid.

Operatorul de sisteme de distribuție a energiei notează că acest proiect nu este singurul care vizează modernizarea rețelei. „Acest proiect se înscrie în strategia companiei de dezvoltare a unei rețele inteligente care să fie capabile să preia și să transporte energie din surse multiple și distribuite pe scară largă, de exemplu, turbine eoliene, sisteme de energie solară concentrată, panouri fotovoltaice”, a precizat compania.

În prezent, Delgaz Grid are în diferite stadii de implementare șase proiecte, în valoare de circa 205 milioane de lei, din care cofinanțările reprezintă 128 milioane de lei. Delgaz Grid spune că accesarea surselor de finanțare europeană reprezintă o prioritate pentru companie în vederea realizării obiectivelor de modernizare și digitalizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice. 

Spre exemplu, un proiect similar cu cel tocmai încheiat urmărește modernizarea a cinci stații de transformare din județul Vaslui, iar un altul vizează montarea a 10.000 de contoare inteligente pentru consumatori din municipiul Iași.

Alte două noi proiecte de investiții au primit aprobarea din partea autorităților responsabile: primul are ca obiectiv implementarea unui sistem de control inteligent al rețelei de distribuție de energie electrică (ADMS) într-o zona omogenă cu consumatori preponderent casnici din municipiul Suceava, iar cel de-al doilea vizează modernizarea a 3 stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării la SEN - stațiile Siret, Bucecea, Dorohoi. 

În plus, un nou proiect cu finanțare europeană care vizează consolidarea competențelor digitale ale personalului companiei a primit aprobare din partea autorităților, mai spune Delgaz Grid. 

De asemenea, ompania din grupul E.ON are implementează și un proiect ce urmărește obiective de securitate cibernetică în valoare totală de 1 milion de lei, din care 0,7 milioane de lei reprezintă cofinanțare nerambursabilă.

Delgaz Grid operează o rețea de gaze naturale de 23.300 km în 20 de județe din partea de nord și de vest a României și o rețea de electricitate de 82.300 km în șase județe din Moldova: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.