Ministerul Fondurilor Europene vrea să finanțeze proiecte ce ajută persoanele adulte cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă și să aibă o viață socială mai activă.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a anunțat lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este finanțarea de proiecte care să contribuie la dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în instituții de tip rezidențial și în vederea prevenirii reinstituționalizării/instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități prin oferirea de servicii în cadrul locuințelor protejate și a centrelor de zi înființate prin proiecte cu finanțare din POR 2014-2020 sau din alte surse, potrivit ministerului.

Proiectele vor urmări dezvoltarea și implementarea unui set complex de servicii sociale în comunitate, care vor fi corelate cu investiții sprijinite prin Programul Operațional Regional (dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale).

Bugetul acestui apel este de 54,85 milioane euro.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 30 iulie 2018.