Ministerul Fondurilor Europene propune un transfer de 20% din Fondul Social European (FSE, prin care sunt finanțate proiecte de reconversie profesională și training-uri) la Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în viitorul buget multianual.

Propunerea este prezentă într-un memorandum ce va fi discutat în ședința de joi a Guvernului. În document sunt trecute temele de negociere cu Comisia Europeană în materie de Politică de coeziune pentru cadrul financiar multianual 2021-2027.

„Ministerul Fondurilor Europene a realizat o propunere de alocare financiară pe obiectivele de politică și pe viitoarele programe operaționale cu un transfer de 20% din FSE catre FEDR (1.677 mld euro transferați din FSE către FEDR, rezultă un total FEDR de 19 miliarde euro și FSE de 6.708 miliarde euro)”, se arată în document.

Din FEDR sunt finanțate în special investiții în infrastructură. În urma acestei ajustări, fondurile de coeziune din viitorul exercițiu financiar vor arăta astfel:

– 8 Programe Operaționale Regionale – aprox. 9 mld euro (FEDR, aprox. 52% din alocarea totală FEDR) cu o distribuție la nivel regional conform formulei de alocare aferente POR 2014-2020;

– Program Operațional Sănătate – aprox. 2,8 mld euro (multifond FEDR – 1.982 mld euro și FSE+ 900 mil euro);

– Program Operațional Incluziune si Demnitate Socială – aprox. 2,9 mld euro (multifond FEDR – 574 mil euro și FSE+ 2.369 mld euro);

– Program Operațional Educatie și Ocupare – aprox. 3,297 mld euro FSE+;

– Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare– aprox. 1,615 mld euro FEDR;

– Program Operațional Dezvoltare Durabilă – aprox. 3,9 mld euro (multifond FEDR – 3.085 mld euro și FC – 837 mil euro);

– Program Operațional Transport – aprox. 4,898 mld euro (multifond FEDR – 2.328 mld euro și FC – 2.570 mld euro);

– Program Operațional pentru Tranziție Justă – aprox. 1,766 mld euro;

– Program Operațional Asistență Tehnică – aprox 0,682 mld euro (multifond FEDR 280,462 mil Euro și FSE+ 140,820 mil euro).

Forma propusă de guvern trebuie aprobată și de Comisia Europeană.