Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de 12 milioane de euro Societății Regionale de Apă a județului Alba pentru a finanța îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru peste 300.000 de cetățeni.

Această tranzacție este sprijinită de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul central al Planului de investiții pentru Europa, numit și „Planul Juncker”.

Proiectul, cu un cost total preconizat de 114 milioane de euro, include reabilitarea unui punct de captare a apei, prelungirea rețelei de apă cu 55 km, precum și extinderea și reabilitarea a 115 km de conducte de aducțiune și a două stații de epurare.

Rețeaua de canalizare din regiune va fi prelungită cu 100 km.

Totodată, investiția va ajuta la renovarea a 49 de stații de pompare și la construcția a două stații de epurare noi.

Reabilitarea principalelor conducte de aducțiune și de canalizare va reduce scurgerile și infiltrările și va spori eficiența energetică a sistemelor, contribuind astfel și la atenuarea schimbărilor climatice.