Primarii din Sovata (Mureș) și Bazna (Sibiu) au semnat miercuri contracte pentru investiții dedicate dezvoltării durabile a turismului, în cadrul REGIO 2014-2020.

Valoarea totală a celor două contracte de finanțare în cadrul Axei Prioritare 7 a programului REGIO 2014-2020 este de peste 23,5 milioane lei, anunță ADR Centru. În Sovata vor fi reabilitate mai mult de 5,4 km străzi, prin proiectul ”Modernizare străzi urbane în orasul Sovata”, iar in stațiunea Bazna din județul Sibiu este vorba de modernizarea a 2,4 km străzi, prin ”Dezvoltarea economică a stațiunii balneoclimatice Bazna”.

Ambele proiecte sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, respectiv Prioritatea de investiții 7.1, care vizează sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Obiectivul general al ambelor proiecte este de a asigura refuncționalizarea căilor rutiere situate în intravilanul fiecărei localități, în vederea îmbunătățirii mediului urban, precum și pentru creșterea atractivității și competitivității turistice a fiecărei stațiuni balneo-climaterice.

Concret, prin proiectul ”Modernizare străzi urbane în orasul Sovata” se vor amenaja – în termen de doi ani și jumătate – 16 străzi din oras, în lungime totală de 5,43 kilometri. Prin reabilitarea acestor artere rutiere, zona stațiunii turistice Sovata va fi valorificată ca areal de agrement multifuncțional în aer liber, iar potențialii beneficiari ai proiectului din mediul privat și-au exprimat dorința de a realiza minim cinci investiții noi, care vor genera în mod direct un număr de minim 16 noi locuri de muncă.

Autoritățile locale estimează că în termen de cinci ani, numărul de turiști din stațiune va crește cu 22% față de anul de referință.

Valoarea totala a acestui proiect este de 9.269.513,75 lei, din care 98% sunt alocati prin POR 2014-2020.

Prin proiectul ”Dezvoltarea economică a stațiunii balneoclimatice Bazna” – cunoscută pentru proprietățile terapeutice ale apelor minerale și nămolului sapropelic – se vor reabilita 2,46 km infrastructură rutieră și utilități din corpului drumului.

Investiția din Bazna va fi finalizată până la 30 septembrie 2020, valoarea totală a proiectului fiind de 14.231.420,65 lei, din care 98% sume nerambursabile din fonduri europene.