Primarii din Sovata (Mureş) şi Bazna (Sibiu) au semnat miercuri contracte pentru investiţii dedicate dezvoltării durabile a turismului, în cadrul REGIO 2014-2020.

Valoarea totală a celor două contracte de finanţare în cadrul Axei Prioritare 7 a programului REGIO 2014-2020 este de peste 23,5 milioane lei, anunţă ADR Centru. În Sovata vor fi reabilitate mai mult de 5,4 km străzi, prin proiectul ”Modernizare străzi urbane în orasul Sovata”, iar in staţiunea Bazna din judeţul Sibiu este vorba de modernizarea a 2,4 km străzi, prin ”Dezvoltarea economică a staţiunii balneoclimatice Bazna”.

Ambele proiecte sunt finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, respectiv Prioritatea de investiţii 7.1, care vizează sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Obiectivul general al ambelor proiecte este de a asigura refuncţionalizarea căilor rutiere situate în intravilanul fiecărei localităţi, în vederea îmbunătăţirii mediului urban, precum şi pentru creşterea atractivităţii şi competitivităţii turistice a fiecărei staţiuni balneo-climaterice.

Concret, prin proiectul ”Modernizare străzi urbane în orasul Sovata” se vor amenaja – în termen de doi ani şi jumătate – 16 străzi din oras, în lungime totală de 5,43 kilometri. Prin reabilitarea acestor artere rutiere, zona staţiunii turistice Sovata va fi valorificată ca areal de agrement multifuncţional în aer liber, iar potenţialii beneficiari ai proiectului din mediul privat şi-au exprimat dorinţa de a realiza minim cinci investiţii noi, care vor genera în mod direct un număr de minim 16 noi locuri de muncă.

Autorităţile locale estimează că în termen de cinci ani, numărul de turişti din staţiune va creşte cu 22% faţă de anul de referinţă.

Valoarea totala a acestui proiect este de 9.269.513,75 lei, din care 98% sunt alocati prin POR 2014-2020.

Prin proiectul ”Dezvoltarea economică a staţiunii balneoclimatice Bazna” – cunoscută pentru proprietăţile terapeutice ale apelor minerale şi nămolului sapropelic – se vor reabilita 2,46 km infrastructură rutieră şi utilităţi din corpului drumului.

Investiţia din Bazna va fi finalizată până la 30 septembrie 2020, valoarea totală a proiectului fiind de 14.231.420,65 lei, din care 98% sume nerambursabile din fonduri europene.