Guvernul a modificat în ședința de joi o Ordonanță de Urgență în vederea îmbunătățirii gestionării fondurilor europene. Vor beneficia de schimbări IMM și administrația publică locală.

Prin Ordonanța pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014+2020 se asigură cadrul legal semnării de contracte finanțate în limita a 200% din alocarea pentru Axa prioritară 2 - "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul POR", program coordonat de Ministerul Dezvoltării.

Ordonanța cuprinde și o măsură ce vine în sprijinul autorităților administrației publice locale în calitate de beneficiare ale proiectelor finanțate din fonduri europene pnetru situațiile în care operatorul final e altul decât beneficiarul.

"Concret, se reglementează și pentru aceste situații modul de cuprindere a TVA neeligibilă plătită aferentă cheltuielilor eligibile efectate de autoritățile administrației publice locale, astfel încât sumele respective vor putea fi incluse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management", a declarat, după ședința de guvern, purtătorul de cuvânt Nelu Barbu.

Măsura se aplică proiectelor finanțate prin POR 2014-2020, axele prioritare 3,4 și 7, proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul "gestionării deșeurilor, modernizării sistemelor de termoficare și transporturilor pe care autoritățile administrației locale le implementează pentru operatorii regionali de apă, respectiv pentru regiile autonome aeroportuare, cu respectarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat".