Guvernul a modificat în şedinţa de joi o Ordonanţă de Urgenţă în vederea îmbunătăţirii gestionării fondurilor europene. Vor beneficia de schimbări IMM şi administraţia publică locală.

Prin Ordonanța pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014+2020 se asigură cadrul legal semnării de contracte finanţate în limita a 200% din alocarea pentru Axa prioritară 2 - "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul POR", program coordonat de Ministerul Dezvoltării.

Ordonanţa cuprinde şi o măsură ce vine în sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale în calitate de beneficiare ale proiectelor finanţate din fonduri europene pnetru situaţiile în care operatorul final e altul decât beneficiarul.

"Concret, se reglementează şi pentru aceste situaţii modul de cuprindere a TVA neeligibilă plătită aferentă cheltuielilor eligibile efectate de autorităţile administraţiei publice locale, astfel încât sumele respective vor putea fi incluse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management", a declarat, după şedinţa de guvern, purtătorul de cuvânt Nelu Barbu.

Măsura se aplică proiectelor finanţate prin POR 2014-2020, axele prioritare 3,4 şi 7, proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul "gestionării deşeurilor, modernizării sistemelor de termoficare şi transporturilor pe care autorităţile administraţiei locale le implementează pentru operatorii regionali de apă, respectiv pentru regiile autonome aeroportuare, cu respectarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat".