În cadrul pregătirii celei de-a treia perioade de programare de când România este membră a Uniunii Europene - 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene a demarat o amplă serie de consultări publice transparente.

Dezbaterile, cu participare atât online cât și fizică la sediul Ministerului, vin în completarea celor șapte runde de negocieri informale purtate anterior cu Comisia Europeană ce au acoperit întreg spectrul de la logica intervenției, până la axele prioritare propuse în cadrul fiecărui Program Operațional, potrivit unui comunicat al MFE.

Astfel, opt viitoare Programe Operaționale și Acordul de Parteneriat care vor contura dezvoltarea României cu ajutorul finanțărilor europene sunt prezentate și analizate alături de peste 1.100 de reprezentanți invitați să reprezinte societatea civilă, patronatele, sindicatele și instituțiile publice.

La finalul celor două săptămâni de dezbateri se va contura forma ce reflectă nevoile reale ale cetățenilor și ale economiei. 

”În viitoarea perioadă de programare România are la dispoziție 31 de miliarde euro împărțite în 4 instrumente: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul pentru Tranziție Justă, cărora li se adaugă și bugetul pentru Programul Național de Relansare și Reziliență”, a explicat Adrian Mariciuc, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

”Aceste resurse de dezvoltare națională vor fi investite în 2021-2027 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și de apă, pentru diminuarea decalajelor inter-regionale, pentru digitalizarea economiei și pentru încurajarea antreprenoriatului tinerilor și al celor din mediul rural”, a mai spus el.

Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel:

- 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătății;

- 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care vor fi sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă;

- 4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă;

1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.

Cum s-au derulat primele două consultări

La prima dezbatere, pe tema Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (POCIDIF) au răspuns invitației peste 80 de participanți. Programul, cu o alocare de 1,9 miliarde euro (FEDR 1,615 miliarde euro, 85% și Bugetul de Stat 285 miliarde euro, 15%), are în vedere dezvoltarea capacității de cercetare la nivelul țării și adoptarea tehnologiilor avansate, fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al autorităților locale și centrale, dar și dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă.

Cele zece axe prioritare care pun accentul pe digitalizare, pe susținerea IMM-urilor și pe cercetare-inovare astfel încât tehnologia creată să poată fi transferată în viața reală, se adresează institutelor naționale CDI, universităților, întreprinderilor mari și IMM-urilor, Ministerului Cercetării și Educației (MEC), Ministerului Culturii (MC), ANAF, CNPP, CERT, dar și altor autorități publice centrale.

Grupurile țintă vizează organizațiile de cercetare, mediul de afaceri, studenții, angajați din sistemul public și privat, precum și angajați ai MEC și MC. 

Cea de-a doua întâlnire de marți, referitoare la Programul Operațional Transport (POT), a analizat alocarea fondurilor europene în vederea consolidării rețelelor primare de transport, îmbunătățirii conectivității și accesibilității, mobilității urbane și îmbunătățirii condițiilor de circulație. 

POT va avea o alocare de 8,3 miliarde euro, dintre care 2,3 miliarde euro vor fi finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2,5 miliarde euro din Fondul de Coeziune și 3,4 de la Bugetul de Stat. 

Cu nouă axe prioritare, viitoarele investiții vizează consolidarea și extinderea infrastructurii de transport rutier, îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială, dezvoltarea rețelei de cale ferată, creșterea serviciilor de transport pe cale ferată, investiții în infrastructura de metrou, îmbunătățirea mobilității urbane și dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, modernizarea infrastructurii portuare, precum și creșterea gradului de securitate pe rețeaua rutieră. 

La întâlnire au participat secretarul de stat MFE Adrian Mariciuc, reprezentanți ai MFE, ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, dar și ai ONG-urilor sau asociațiilor din domeniul transporturilor și mediului.