România a primit de la UE circa 6,2 miliarde de euro fonduri structurale și de investiții din bugetul aferent perioadei 2014-2020, a anunțat Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Pentru Programele Operaționale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării, au fost efectuate plăți în valoare de 2,9 miliarde de euro către beneficiari.

Restul sumei o reprezintă fondurile de dezvoltare rurală, capitol la care, tradițional, România stă mult mai bine ca nivel de absorbție. De altfel, dacă la PNDR nivelul de absorbție se apropie de 40%, potrivit datelor MFE, pe partea de programe operaționale (PO), sumele plătite de Comisia Europeană nu reprezintă nici 13% din alocarea totală pentru România. Mai mult, acest procent include și sumele primite de la UE ca prefinanțări.

Rata de absorbție curentă (sumele solicitate de autorități Comisiei) era de circa 7,8% la sfârșitul lui septembrie pe partea de programe operaționale, respectiv 15,2% pe total fonduri structurale și de investiții (FESI, care includ și fondurile de dezvoltare rurală și cele aferente Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime).

Rata de absorbție efectivă (adică sumele rambursate de Comisia Europeană) era 6,5% pe PO (1,47 miliarde de euro), respectiv 14,3% pe total FESI (4,4 miliarde de euro).

În exercițiul financiar 2014-2020, România poate beneficia de fonduri de investiții de aproape 30,9 miliarde de euro (din care peste 8 miliarde sunt alocate pentru PNDR). Separat, pentru fermierii din România, UE a alocat circa 11,2 miliarde de euro pentru subvenții, din care 5 miliarde de euro au fost deja distribuite.

Potrivit MFE, valoarea totală a liniilor de finanțare deschise, depășește în prezent 25,3 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 90% din alocarea totală a României, iar valoarea totală a contractelor de finanțare deja semnate se ridică la 15,6 miliarde euro.

„Rata de absorbție a României este de aprox. 20,3%, față de cca. 23% media UE”, susține ministerul într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.