Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) a transmis marți Autorității de Certificare din Ministerul Finanțelor Publice o nouă declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 411 milioane de euro.

Valoarea totală a sumei ce urmează să fie rambursată României, prin POCU, ajunge astfel la 654 milioane euro pentru anul 2018, ceea ce conduce la o rată de absorbție curentă de 15%, a anunțat marți Ministerul Fondurilor Europene.

Luând în calcul și prefinanțările primite de la Comisia Europeană, în valoare de 276 milioane de euro, nivelul total al absorbției din POCU ajunge la 21,6% din alocare.

POCU beneficiază de 4,3 miliarde de euro în perioada de programare 2014-2020, din totalul de peste 22 miliarde de euro alocat României prin politica de coeziune.

Potrivit ministerului, la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman s-au semnat până în prezent contracte de finanțare pentru 978 proiecte, în valoare eligibilă totală de 3,2 miliarde de euro, ceea ce a dus rata de contractare la 65%.