Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord privind Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), în valoare de 33,7 miliarde de euro, ca parte a bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Mecanismul pentru interconectarea Europei sprijină investițiile în rețelele europene de infrastructuri din sectorul digital, energetic și al transporturilor. El va sprijini dubla tranziție verde și digitală, contribuind la realizarea ambițioaselor obiective ale Pactului verde european și ale deceniului digital, notează Comisia Europeană.

Mecanismul va sprijini și obiectivele Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, punând bazele abordării prin care sistemul de transport al UE își poate realiza transformarea verde și digitală și poate deveni mai rezilient la crizele viitoare.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, spune că mecanismul pentru interconectarea Europei „este esențial atât pentru finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), cât și pentru transformarea acesteia într-o rețea mai verde și mai digitală”. Ea a explicat că mecanismul va servi la crearea de conexiuni de transport transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a traficului către căile ferate și căile navigabile interioare și va stimula integrarea multimodală. „Trebuie să dispunem de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil și mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat”, a punctat Vălean.

În Pactul ecologic, Comisia țintește o reducere cu 90% a emisiilor până în 2050, obținută grație unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil și la prețuri abordabile. Programul va acorda totodată prioritate modurilor de transport care respectă mediul, cum ar fi calea ferată, precum și dezvoltării punctelor de încărcare pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi.

Prin integrarea în continuare a unei piețe interne a energiei eficiente și competitive, prin sporirea interoperabilității transfrontaliere a rețelelor și prin facilitarea decarbonizării și a cooperării transfrontaliere în domeniul energiei, Mecanismul pentru interconectarea Europei va contribui la atingerea țintelor în materie de climă și energie. El va susține prioritățile cadrului de politică revizuit al TEN-E, propus de Comisie la finele anului trecut, acordând sprijin financiar specific unor proiecte esențiale de infrastructură care leagă sistemele energetice ale UE.

Componenta digitală a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei va contribui la dezvoltarea și implementarea de infrastructuri digitale transfrontaliere inovatoare, securizate și sustenabile, pentru a favoriza dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și pentru a seconda viziunea Europei în deceniul digital pentru 2030, pornind de la obiectivele societății gigabiților pentru 2025.

Această componentă va dota principalele axe de transport - căile rutiere și feroviare, dar și rutele și porturile maritime - cu o conectivitate rezilientă și de mare viteză. În același timp, cetățenii săi vor beneficia de conexiuni mai rapide și reziliente pentru îmbunătățirea învățării online, un acces la servicii digitale mai eficiente și un potențial crescut în ceea ce privește colaborarea la distanță. Deoarece conectivitatea digitală transfrontalieră joacă un rol vital în eliminarea decalajelor economice, sociale și teritoriale, noul instrument de finanțare al MIE dedicat sectorului digital va permite unui număr mult mai mare de regiuni ale Europei, inclusiv zonelor rurale, să beneficieze de noi oportunități.