Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 175 milioane de euro pentru modernizarea și instalarea unei noi infrastructuri de apă potabilă și canalizare în județul Olt.

Această investiție, derulată din Fondul de coeziune, va reduce scurgerile și întreruperile în alimentarea cu apă, ajutând România să îndeplinească cerințele Directivei UE privind apa potabilă, a precizat Comisia.

„Proiectul este un exemplu perfect al modului în care politica de coeziune aduce beneficii directe cetățenilor europeni, menținând și protejând în același timp mediul și promovând utilizarea eficientă a resurselor”, a spus comisarul pentru coeziune și reformă, Elisa Ferreira.

În plus, potrivit Comisiei, investiția va contribui la dezvoltarea socioeconomică locală prin îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor din zonele rurale și prin crearea de locuri de muncă în fazele de construcție și de punere în aplicare.

Prin proiectul din județul Olt, stațiile de epurare și stațiile de epurare vor fi modernizate; rețeaua de canalizare va fi extinsă cu peste 259 de kilometri, iar lucrările vor reabilita 37,87 km din sistemul existent. Totodată, vor fi amplasate încă 64,41 km de conducte de scurgere și vor fi renovate zece stații de pompare a apelor uzate, iar alte 156 de stații vor fi construite.