Politica de coeziune - cel mai important instrument de finanțare a investițiilor din UE a trecut de toate furcile caudine ale procesului de adoptare la nivel european. Statele membre pot să-și definitiveze de-acum proiectele.

Co-legiuitorii UE - Parlamentul European și Consiliul - au parafat pachetul legislativ vizând politica de coeziune din atualul exercițiu financiar, 2021-2027. Acesta a fost, practic, ultimul pas procedural și permite intrarea în vigoare a legislației menționate de la 1 iulie 2021.

Pachetul legislativ include regulamentele mai multor instrumente de coeziune, dar și elemente cheie care să permită funcționarea unor alte mecanisme, precum cel pentru Tranziție Justă, care sunt complementare fondurilor de coeziune.

În baza acestor regulamente, statele membre își pot definitiva programele operaționale pentru atragerea banilor europeni.

Cele mai importante fonduri de coeziune sunt Fondul de dezvoltare regională (FEDR) - 226 miliarde de euro și Fondul de coeziune (FC) - 48 miliarde de euro, care împreună reprezintă cel mai mare instrument public european de investiții. 

La acestea se adaugă Fondul social european plus, principalul instrument destinat investițiilor în oameni - de la crearea de noi locuri de muncă la realizarea unei societăți mai inclusive - cu un buget total de 99,3 miliarde de euro pentru cadrul financiar multianual 2021-2027.

Dar reglementările vizează și Fondul pentru o tranziție justă, un element esențial al Pactului ecologic european și al Mecanismului pentru tranziție justă, care intenționează să reducă costurile sociale și economice cu tranziția la o economie fără emisii în zonele puternic dependente de industrii poluatoare. Fondul are o valoare totală de 19,2 miliarde de euro, potrivit Comisiei Europene.

De asemenea, a șasea generație a Interreg, care oferă sprijin pentru proiectele transfrontaliere și cooperarea în regiunile învecinate ale Uniunii, va beneficia de un buget de 8,1 miliarde de euro.

Unii observatori - inclusiv europarlamentari - și-au exprimat îngrijorările privind controlul costurilor și monitorizarea unor proiecte, dar în general părerile sunt pozitive despre pachetul legislativ, mai ales având în vedere alocările masive în direcția „înverzirii” economiei. Cam o treime din fondurile principale ale politicii de coeziune sunt destinate luptei împotriva schimbărilor climatice.