Comisia Europeană a prezentat miercuri proiectul de buget al UE pentru 2019 în valoare de 166 de miliarde de euro în credite de angajament, o creștere cu 3% față de 2018.

În ceea ce privește plățile (sumele plătite efectiv), propunerea se ridică la 149 de miliarde euro (tot +3% față de 2018).

Propunerea de buget se bazează pe ipoteza că Marea Britanie va continua și după retragerea sa la 30 martie 2019 să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor Uniunii Europene până la sfârșitul lui 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Această propunere va fi dezbătută în comun de Parlamentul European și de statele membre ale Uniunii Europene. 

Fondurile pentru sprijinirea creșterii economice vor reprezenta aproximativ 80 de miliarde de euro în credite de angajament în 2019. Aceasta include suplimentarea bugetului alocat câtorva programe importante:

 

  • 12,5 miliarde de euro (+ 8,4 % față de 2018) pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020, inclusiv 194 de milioane de euro pentru o nouă Întreprindere europeană comună pentru calculul de înaltă performanță;
  • 2,6 miliarde de euro pentru educație în cadrul programului Erasmus+ (+10,4 % față de 2018);
  • 3,8 miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (+36,4 % față de 2018) pentru rețelele de infrastructură;
  • 233,3 milioane de euro pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru a sprijini tinerii care locuiesc în regiuni unde rata șomajului este ridicată - în acest sens, va fi utilizat și Fondul social european.

Comisia preconizează că în 2019 programele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 vor rămâne la ”viteza de croazieră”, după semnalele încurajatoare din ultimul an (57 de miliarde de euro, +2,8 % față de 2018) și că finanțarea pentru politica agricolă va rămâne stabilă, la aproximativ 60 de miliarde de euro (+1,2 % față de 2018).

În pofida limitărilor din bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană dă asigurări că utilizează toată flexibilitatea de care dispune în buget pentru a se asigura că anul se va acorda din nou o atenție specială aspectelor legate de gestionarea migrației și a frontierelor.

Totodată, Executivul dela Bruxelles a alocat sume pentru mai multe inițiative noi, precum Corpul european de solidaritate, crearea unei Autorități Europene în domeniul Muncii, instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării sau crearea noului Parchet European.