Programul, finanțat prin POCU, se adresează persoanelor din regiuni mai puțin dezvoltate care doresc să înființeze întreprinderi sociale.

Aplicanții vor primi finanțare pe care o vor folosi astfel: pentru acordarea de microgranturi în vederea înființării de entități de economie socială (max. 100.000 euro/plan de afaceri), pentru programe de formare, consiliere, monitorizare, și pentru acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale.

Valoare maximă eligibilă a proiectului e de 3 milioane de euro, din care între 95-100% nerambursabil, în funcție de tipul de aplicant/cheltuieli.

Aplicanți eligibili: 

  • Entități ale economiei sociale;
  • Furnizori de formare/ servicii de ocupare/ servicii sociale;
  • Organizații sindicale și patronate;
  • Asociații profesionale;
  • ONG-uri;
  • Camere de comerț și industrie.

Programul vizează exclusiv regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). Regiunea București-Ilfov este exceptată de la finanțare.

Proiectele pot fi depuse în perioada 27 august – 27 noiembrie 2018.  

Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din minim cinci persoane, din care minim două persoane trebuie să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.