Aproape două treimi din bugetul fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 erau angajate pentru proiecte concrete, a anunțat miercuri Comisia Europeană.

Până la sfârșitul anului 2017, 1 milion de întreprinderi, dintre care 74 000 de întreprinderi nou-înființate, au beneficiat de sprijin pentru extindere, inovare, lansare de noi produse și creare de locuri de muncă, potrivit unui raport privind rezultatele realizate de cele cinci fonduri structurale și de investiții europene, la jumătatea perioadei bugetare a UE 2014-2020.

În total, au fost selectate 1,7 milioane de proiecte de investiții pentru a beneficia de sprijin din partea UE în întreaga Europă, pe lângă cei 2,7 milioane de beneficiari din cadrul programelor de dezvoltare rurală.

„Acest raport arată că fondurile structurale și de investiții europene ne ajută să atingem obiectivele UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă în domenii-cheie precum cercetarea și inovarea, precum și tranziția către o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen.

La rândul său, comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a subliniat că politica de coeziune dă rezultate.

„Cifrele vorbesc de la sine: punerea în aplicare a programelor continuă la viteza de croazieră, la jumătatea perioadei bugetare 2014-2020. Dincolo de aceste cifre impresionante, este povestea a milioane de europeni ale căror vieți se schimba în bine grație investițiilor UE. Acesta este un argument solid pentru o politică de coeziune puternică după 2020”, a declarat Corina Crețu.

Fondurile structurale și de investiții europene mobilizează 647 de miliarde de euro în UE în perioada 2014-2020, cu o contribuție a UE de 460 de miliarde de euro. 

Obiectivul lor este de a promova o convergență socioeconomică, o reziliență și o coeziune teritorială de durată, iar aceste fonduri sunt cea mai consistentă sursă de finanțare a investițiilor pe care o oferă UE.