Comisia Europeană a aprobat marți un pachet de investiții cu o valoare totală de 1,4 miliarde de euro pentru proiecte mari de infrastructură în mai multe state membre.

Cele 14 proiecte se vor desfășura în șapte state și vizează mai multe domenii-cheie, cum ar fi mediul, sănătatea, transportul și energia, pentru o Europă mai inteligentă și cu emisii scăzute de carbon.

Finanțări de 486,6 milioane de euro din Fondul de coeziune vor asigura accesul la o mai bună apă potabilă și la tratarea adecvată a apelor reziduale, de care vor beneficia peste 400 000 de persoane din sud-vestul României. precum și prevenirea contaminării apelor subterane în județul Suceava, de care vor beneficia 220 000 de locuitori, a anunțat Executivul UE.

În plus, UE va investi 47 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale în regiunea de nord-est. Datorită acestei investiții, care va fi în beneficiul a 90 000 de locuitori, pacienții vor primi un tratament de înaltă calitate, iar numărul deceselor și al dizabilităților pe termen lung va fi redus, a precizat Comisia Europeană.

Proiectele majore sunt investițiile pe scară largă ale politicii de coeziune, cu o valoare de peste 50 milioane de euro. Având în vedere contribuția financiară mare a UE la aceste proiecte, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională sau al Fondului de coeziune, ele fac obiectul unei proceduri de evaluare specifice și al unei decizii finale a Comisiei Europene.

În perioada de programare 2014-2020, 310 proiecte majore au beneficiat de sprijin din partea politicii de coeziune, mai arată Comisia.