Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a aprobat joi modificarea Programului Operațional Competitivitate (POC), a anunțat Comisia Europeană.

Potrivit Executivului european, modificările vizează adaptarea la evoluțiile din domeniului IT, acordarea unui sprijin crescut firmelor mici și mijlocii (IMM) din acest domeniu, precum și actualizarea strategiei pentru investițiile în domeniul cercetării.

POC este unul dintre programele operaționale pe care România înregistrează o rată de absorbție peste medie. Astfel, absorbția efectivă (banii virați de Comisia Europeană) pe POC era, la 1 decembrie, de 11,7%, în timp ce absorbția medie la nivelul programelor operaționale era de doar 7,7%. Incluzând și prefinanțările, România a primit de la CE până la începutul lunii aproape 240 de milioane de euro din Programul Operațional Competitivitate.

„Programul Operațional Competitivitate revizuit va sprijini și mai mult domeniul tehnologiei informațiilor, care este de mare importanță pentru România. Este o decizie care ține cont de evoluțiile pozitive din domeniul IT și care vine tocmai pentru a ajuta la dezvoltarea susținută a acestui sector, care contribuie semnificativ la crearea de noi locuri de muncă în România”, a declarat Corina Crețu.

Practic, în urma modificărilor aprobate joi, 25 milioane de euro vor fi realocate în cadrul Axei prioritare „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” pentru acțiunea „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”. De asemenea, modificarea programului urmărește dezvoltarea unei rețele de centre de cercetare ce folosesc tehnologia cloud și infrastructurile de date de mari dimensiuni. 

Modificarea POC va duce la crearea de produse/servicii inovatoare, capabile să se constituie într-un factor de dezvoltare sustenabilă a economiei românești (dezvoltarea bazată pe inovare) și va sprijini asocierea IMM-urilor din România, cu impact pozitiv privind diseminarea rapidă a rezultatelor cercetării și va duce la încurajarea colaborării dintre IMM-urile din domeniul IT și cele din alte sectoare ale industriei/serviciilor, consideră Comisia Europeană.