CE a lansat, luni, ”marca de excelență”, o etichetă de calitate acordată propunerilor de proiecte promițătoare prezentate în cadrul Orizont 2020 în vederea promovării accesului acestora la surse de finanțare diferite,inclusiv naționale sau regionale.

”Marca de excelență” va fi o etichetă de calitate acordată de comisarii Corina Crețu și Carlos Moedas propunerilor de proiecte depuse pentru finanțare în cadrul Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare.

Ea va fi dată acelor proiecte care au îndeplinit cu succes toate criteriile stringente de selectare și de atribuire din cadrul evaluării pentru programul Orizont 2020, dar nu au putut fi finanțate din bugetul disponibil pentru cererile de propuneri.

Practic, ”marca” identifică propunerile de proiecte promițătoare care merită să fie finanțate din surse alternative (publice sau private), și anume surse naționale, regionale, europene sau internaționale.

”În cadrul instrumentelor pentru finanțarea IMM-urilor am primit până acum 13.000 de propuneri. Dintre acestea, 2.300 sunt considerate ca fiind excelente, dar nu le putem finanța pe toate. Putem finanța 1.000, dar mai sunt 1.300 excelente”, care, prin primirea mărcii, ”vor putea merge la orice autoritate pentru a obține finanțarea meritată”, a declarat Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare.

”Regiunile UE sunt deja investitori majori în cercetarea și inovarea de calitate din Europa. Prin marca de excelență, ele pot beneficia de sistemul de evaluare de talie mondială al programului Orizont 2020 pentru a determina cu ușurință cele mai bune proiecte de pe teritoriul lor care merită sprijinite din fondurile proprii”, a mai spus Moedas.

La rândul său, comisarul pentru politici regionale, Corina Crețu, a precizat că ”în perioada 2014-2020, pentru a încuraja cercetarea și inovarea se vor folosi investiții în valoare de 100 de miliarde de euro din cadrul Fondului european de dezvoltare regională, inclusiv peste 32 de miliarde de euro alocate special pentru sprijinirea IMM-urilor, a întreprinderilor nou-create și a antreprenorilor”. 

Cine va primi certificatul de calitate

”Marca de excelență” va fi acordată proiectelor ”promițătoare” depuse în cadrul programului Orizont 2020 care nu au reușit să obțină finanțare din cauza constrângerilor bugetare, dar care au obținut punctaje ridicate în cadrul procesului de evaluare stringent și independent.

Programul va avea o fază pilot, în care certificatul de calitate va fi acordat mai întâi propunerilor prezentate de întreprinderile mici și mijlocii în cadrul instrumentului pentru IMM-uri al programului Orizont 2020. Această acțiune ar putea fi apoi extinsă pentru a acoperi mai multe domenii ale programului Orizont 2020.

IMM-urile care au primit o ”marcă de excelență” vor putea aborda organisme de finanțare publice sau private de la nivel național sau regional pentru a solicita finanțare alternativă.

Statele membre sau regiunile care doresc să le ofere propriilor IMM-uri o astfel de sursă alternativă de finanțare trebuie să stabilească sisteme de finanțare care fie sunt dedicate în mod specific acestor tipuri de propuneri, fie permit alocarea de fonduri pentru proiectele de tip ”instrument pentru IMM-uri” în cadrul unor scheme de sprijin mai ample, cu respectarea normelor naționale și a normelor UE.

Ele vor efectua verificări suplimentare limitate ale propunerilor, în special în ceea ce privește amplasarea lor, respectarea priorităților de specializare inteligentă și alte norme naționale/regionale.

”Marca de excelență” a fost lansată în cadrul „OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor”, un eveniment organizat în comun de Comisia Europeană și de Comitetul Regiunilor.

Între 12 și 14 octombrie, 6.000 de reprezentanți ai regiunilor și orașelor din Europa se reunesc la Bruxelles cu ocazia celei de-a 13-a ediții anuale a evenimentului OPEN DAYS, pentru a face schimb de opinii privind modalitățile de valorificare pe deplin a potențialului politicii de coeziune în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă.