Uniunea Europeană va aloca peste 202 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 19,8 milioane de euro din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) pentru proiecte transnaționale din zona bazinului Dunării.

Programul de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării are ca obiective stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Zona vizată este include regiuni din nouă state membre UE (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia și Slovenia), precum și din trei țări din afara Uniunii (Bosnia-Herțegovina, Serbia și Muntenegru). Moldova și Ucraina vor fi, de asemenea, eligibile în cadrul acestui program, odată ce se va stabili finanțarea din Instrumentul european de vecinătate (IEV).

Primul apel de propuneri va fi lansat în toamna anului 2015.