Condițiile generale ale cheltuielilor în cadrul proiectelor europene, spre exemplu achiziția de imobile, terenuri, ratele de leasing sau TVA au fost publicate joi, 11 iunie, în Monitorul Oficial.

Lista cheltuielilor este comună pentru toate cele trei fonduri prin care se finanțează proiecte în România, practic, pentru toate programele operaționale. 

Cheltuielile trebuie să fie efectuate și plătite între 1 ian 2014 și 31 decembrie 2023. Prevederile se referă la condițiile în care pot fi eligibile pentru decontare, în cadrul proiectelor, diferite categorii precum: contribuțiile în natură, amortizarea, ratele de leasing, achiziția imobilelor.

În privința achiziției de terenuri, aceste costuri pot fi eligibile „în limita a 10% , respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii”. 

Mijloacele de transport pot fi și ele decontate „dacă sunt indispensabile activităților (...) , valoarea acestora nu depășește echivalentul a 15.000 de euro fara TVA”, cu unele excepții.

De asemenea, este prezentată lista cheltuielilor care nu sunt eligibile.