Programul Operațional Regional a avut peste 1400 de note de constatare privind suspiciuni de fraudă și nereguli, pe când incidența cea mai mare a corecțiilor financiare se găsește la POS Mediu - o analiză realizată de Institutul pentru Politici Publice pentru perioada 2011-2014. 

La nivelul Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu fonduri europene, potrivit IPP, s-au înregistrat 532 de suspiciuni de fraudă în perioada analizată. Numărul total de sesizări de fraudă formulate către organele de cercetare penală a fost de 188. 

La nivelul Departamentului de Luptă Antifraudă, numărul de sesizări care au dus la declanșarea unor acțiuni de control a fost de 686, iar la nivelul DNA, numărul a fost de 929. De asemenea, tot la nivelul DNA; numărul de dosare în care au fost constatate fraude cu fonduri UE a fost de 52. 

Programul Operațional căruia i s-au aplicat cele mai multe note de constatare a fost POR, cu 1410 astfel de note, urmat de POSDRU - 662, POS Mediu - 363, POS CCE - 310, PODCA - 229, POAT - 3. 

Cea mai crescută incidență de sesizare a organelor de urmărire penală, raportat la numărul de suspiciuni de fraudă înregistrate- POSDR: 65%, urmat de POR - 37%, POS Mediu -34% și PODCA - 33%. 

(în curând, informații detaliate din Studiul IPP):