Ministerul Educației și Cercetării lansează a doua listă de teme de cercetare care pot primi finanțare rapidă pentru limitarea răspândirii pandemiei COVID-19 pe teritoriul României.

La fel ca prima, și aceasta este de tipul „licitație restrânsă" („top-down”) pentru cercetare-dezvoltare.

Temele au fost propuse de Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare în domeniul Securității (GI-CDIS) și vor fi atribuite în cadrul primului apel din 2020 dedicat problematicii pandemiei COVID-19, organizat în cadrul  Programului 2 - „Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare”, Subprogramul 2.1 -„Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare și Inovare” din Planul Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare” pentru perioada 2015-2020. 

Intervenție rapidă: poiecte cu durată între 1-7 luni

Proiectele vor fi executate într-un interval de timp cuprins între 30 de zile și 7 luni, cu rezultate din prima lună de implementare sub formă de produse, servicii și/sau procese de fabricație inovatoare.

Instituțiile responsabile și instituțiile susținătoare sunt Ministerul Sănătății, Agenția Spațială Română, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

Lista de mai jos detaliază nouă teme, structurate în cadrul a patru obiective generale:

- Obiectiv 1: Monitorizare și ManagementAbordări privind managementul sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19;

- Sistem informatic integrat de monitorizare și modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare;

- Soluții și sisteme pentru activități de monitorizare și lucru aerian în sprijinul sistemului de sănătate publică în cazul pandemiei COVID-19 utilizând sisteme UAS.

- Obiectiv 2: Sisteme de protecțieDezvoltarea de soluții inovative pentru protecția personalului (expus profesional) și a populației împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2;

- Obiectiv 3: Sisteme de decontaminareDezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise);

- Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele).

- Obiectiv 4: Prevenție/Diagnostic/TratamentDezvoltarea de prototipuri de ventilatoare cu parametri adaptați pentru asistarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2;

- Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19;

- Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanță eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Competiția organizată în cadrul acestui apel este de tip „top-down” (licitație restrânsă), urmând a se desfășura conform prevederilor HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările si completările ulterioare.

Detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a competiției sunt disponibile pe site-ul uefiscdi.gov.ro.

Idei noi de proiecte de cercetare pot fi accesate pe pagina guvernamentală "Bursa de idei de cercetare pentru studiul noului coronavirus SARS-CoV-2"

Finanțări pentru cercetare asupra COVID-19 prin Programul de Competitivitate

Mai mult pe EurActiv »