Întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea accesa credite cu dobândă subvenționată european, după ce Comisia Europeană a aprobat o linie de finanțare de 100 milioane euro.

Subiectul nu este unul nou, despre acest program se vorbește de mai multe luni. duc la credite acordate în condiții avantajoase firmelor mici și mijlocii, fiind așteptat un efect multiplicare de 4 ori. 

Suma a fost realocată din Programul Operațional Regional, unde fusese prevăzută inițial pentru garanții. Ministrul Nica declara în septembrie anul trecut că pentru gestionarea schemei va fi creat un program separat, cu o Autoritate de Management dedicată. 

„Inițiativa pentru IMM” este un program comun al Comisiei Europene și Grupului BEI (Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții).

Practic, sunt puse în comun o serie de resurse, din programele europene și din contribuția BEI/FEI care asigură intermediarilor ce vor fi selectați (bănci/institutiții financiare nebancare) protecție pentru posibile pierderi prin împărțirea riscului. În schimb, acești intermediari ar urma să ofere IMM-urilor împrumuturi, leasing sau garanții în condiții avantajoase, precum rate reduse ale dobânzilor și mai puține condiții privind depozitele colaterale.