Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri competiția aferentă Programului 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Ministerul Educației și Cercetării  (MEC), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării (UEFISCDI), a lansat vineri, 3 aprilie 2020, competiția pentru soluții inovatoare în cadrul Programului 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare (PNCDI III).

Finanțarea vizează susținerea intervențiilor eficiente în limitarea răspândirii pandemiei COVID-19 pe teritoriul României.

 

Sunt supuse competiției cele șapte teme de cercetare aprobate de Ministerul Sănătății.

 Obiectivele generale sunt:

  • accelerarea cercetărilor științifice care pot contribui lacombaterea răspândirii COVID-19 (prin prevenție eficientă, diagnosticare rapidă și facilitarea îngrijirilor optime pentru toți cei afectați prin integrarea deplină a inovației în fiecare domeniu tematic de cercetare)
  • susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei COVID-19 pe teritoriul României, precum și oferirea de soluții pentru reducerea impactului asupra cetățenilor.

Obiectivele specifice (pentru fiecare temă de cercetare în parte) sunt:

Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate: realizarea unor instrumente și metode moderne și eficiente de prevenire, predicție, control și monitorizare a transmiterii asimptomatice și simptomatice în cadrul comunităților.

Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2: realizarea și testarea unor produse sau dispozitive inovative sigure, eficiente și eficace cu rol în tratamentul și/sau controlul infecției la pacienții cu forme medii și severe.

Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament inovative: aplicarea practică și evaluarea eficacității și siguranței unor protocoale de tratament inovative sau utilizate în alte țări.

Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2: obținerea și validarea de metode de diagnosticare rapidă și fiabilă a infectării.

Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România: tehnici de monitorizare a patogenității tulpinilor circulante în diferite regiuni geografice din România în relație cu exprimarea fenotipică a infecției la persoanele SARS-CoV2 pozitive și a potențialului de adaptare la organismele umane, bazate pe secvențierea genomului SARS-CoV-2.

Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2: obținerea de metode, instrumente și mijloace medicale eficiente cu scop profilactic.

Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României: identificarea de metode epidemiologice de control și atenuare a transmiterii a virusului SARS-CoV-2 pe bază de modele de propagare și de estimare a potențialului de evoluție a epidemiei.Soluțiile sunt date de către conducătorul consorțiului (organizația publică de cercetare) la o problemă ridicată de administrația publică, sub formă de produse, servicii și/sau procese de fabricație inovatoare.

Licitație în două etape

Competiția organizată în cadrul acestui apel este de tip „top-down” (licitație restrânsă) - pe baza exprimării intenției, anunță MEC. Prima etapă; exprimarea interesului; depun oferte doar candidații selectați în prima fază.

Licitația este organizată conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările si completările ulterioare.

Procedura de licitație restânsă se desfășoară în două etape obligatorii: a) etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție; b) etapa depunerii ofertelor de către candidații selectați în cadrul primei etape și a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.

Un al doilea set de teme de cercetare va fi lansat în competiție până la jumătatea lunii aprilie. Detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a competiției sunt disponibile pe pagina https://uefiscdi.gov.ro/solutii.

Idei noi de proiecte de cercetare sunt colectate pe pagina Ministerului Educației și Cercetării: http://www.research.gov.ro/ro/articol/5165/bursa-de-idei-de-cercetare-pentru-noul-coronavirus-sars-cov-2.