Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în consultare publică Ghidul cu condiții generale și o serie de documente model pentru viitorii solicitanți de finanțare prin programul Operațional Regional 2014-2020.  

În Ghid sunt oferite detalii despre prioritățile de finanțat, procentele de cofinanțare europeană pentru fiecare regioune și categorie de întreprindere.

De asemenea, în anexe sunt explicate limitele minime și maxime ale proiectelor care vor fi finanțate, pe fiecare componentă a programului. Spre exemplu, pentru Axa 2  - componenta 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, valorile minime și maxime ale finanțării, pentru un proiect, sunt următoarele: 

„A. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale - Valoare minimă eligibilă FEDR -25 000 euroValoarea  maximă  eligibilă FEDR -  200 000 euro

B. Pentru crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferenteValoare minimă eligibilă FEDR: 200 000 euroValoare maximă eligibilă FEDR: 7 mil euro.

 De asemenea, sunt detaliate 

Ministerul Dezvoltării a publicat și pe pagina de Facebook câteva puncte esențiale din prioritățile care vor fi finanțate, prezentate: 

 

Prin POR 2014-2020, vor fi finanțate și tipuri noi de investiții, precum: dezvoltare urbană, infrastructura de educație...

Posted by Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice on Tuesday, May 5, 2015

Alte anexe, publicate împreună cu Ghidul general, se referă la modele pentru Opisul cererii de finantare, Declaratie de eligibilitate, Declaratie de angajament, Plan de afaceri, Plan de marketing. 

Vezi Ghidul integral și anexele pe site-ul Inforegio.ro