MDRAP, prin Autoritatea de Management a POCA, lansează spre consultare publică propunerea de Ghid al solicitantului pentru cererea de proiecte IP 1/2015.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă-POCA 2014-2020: primul Ghid al solicitantului a fost lansat spre consultare. 

Ghidul solicitantului poate fi gasit aici

Contributiile la imbunatatirea acestui document se pot trimite pana luni, 16 martie, pe adresa de e-mail:  helpdesk.poca@podca.ro. 

Consultarea a fost lansata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Autoritatea de Management a programului. 

Alaturi de Ghid sunt disponibile anexele acestuia, respectiv Anexa 1 - Fisa de proiect, Anexa 2 - Cererea de finantare, Anexa 3 - Lista verificare administrativa si eligibilitate,  Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si financiara, Anexa 5 – Formularul specimen de semnaturi, Anexa 6 – Formular identificare financiara, Anexa 7 – Grafic estimativ CR, Anexa 8 – Lista cheltuielilor eligibile.

Pentru o mai buna intelegere, Ghidul a fost particularizat pentru cererea de proiecte IP1/2015, in cadrul careia vor fi depuse proiecte dezvoltate din Fise de proiect. Proiectele vor fi depuse in cadrul  Obiectivului specific (OS) 1.1 –  Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Strategia de Consolidare a Administratiei Publice. Desi ghidul este particularizat pentru OS 1.1, aceeasi structura-cadru se va regasi si pentru celelalte cereri de proiecte pe care AM le va lansa in cadrul POCA 2014 – 2020, diferenta fiind data de prezenta Anexei 1 – Fisa de proiect. 

Sursa: MDRAP