Prima cerere de proiecte lansata in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) va fi deschisa luni, 25 mai, de Autoritatea de Management (AM), care functioneaza la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrative (MDRAP). 

Incepand cu această data, partile interesate sa obtina finantare in cadrul acestui apel de proiecte vor depune:

 

  • fisa de proiect - pana la data de 25 iunie 2015.
  • cererea de finantare - in perioada de acordare a asistentei de catre AM POCA si dupa expirarea acestei perioade, dar nu mai tarziu de 25 august 2015, ora 16. 

 

Proiectele se depun sau se transmit prin posta (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Piata Revolutiei nr. 1A, intrarea D, sector 1, Bucuresti, cod postal 010086, cu mentionarea cererii de proiecte IP1/2015. 

Ghidul solicitantului nr. IP1/2015 si anexele sunt disponibile pe site-ul programului, la linkul acesta

In cadrul cererii sunt asteptate proiecte prin care sunt implementate actiunile din Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020 (SCAP), anexa 3, si masurile privind dezvoltarea capacitatii administrative din conditionalitatile ex-ante enumerate in Acordul de parteneriat cu Romania 2014–2020 sau in cadrul fiecarui program operational. 

Pot obtine finantare prin POCA in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele categorii de solicitanti eligibili:

12 institutii din administratia publica centrala: Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Ministerul Finantelor Publice; Ministerul  Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; Ministerul Sanatatii; Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice; Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor; Ministerul Transporturilor; Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta; Ministerul Economiei, Comertului si Turismului; Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri; Ministerul pentru Societatea Informationala;

Autoritați administrative autonome cu responsabilitati in realizarea masurilor prevazute in SCAP, anexa nr. 3, si/sau masurile privind capacitatea administrativa din condiționalitatile ex-ante enumerate in Acordul de parteneriat cu Romania 2014 – 2020 sau in cadrul fiecarui program operational.

Solicitantii pot depune proiecte impreuna cu o serie de parteneri, denumiti parteneri eligibili, care au expertiza si competentele necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor proiectului propus: autoritati si institutii publice centrale, asa cum sunt ele adresate in SCAP si in Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, autoritati administrative autonome, institutii publice de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana. Proiectele vor fi depuse in cadrul  Axei prioritare 1 a programului (Administratie publica si sistem judiciar eficiente), Obiectivul specific 1.1 –  Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP

Potentialii beneficiari pot obtine informatii suplimentare de la Autoritatea de Management, la adresa de e-mail helpdesk.poca@podca.ro sau telefon: 021 310.40.60/int.11117.

 * * * Ghidul pentru aceasta cerere de proiecte si anexele aferente s-au aflat in consultare publica in perioada 5 martie – 1 aprilie a.c. Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, a fost lansat oficial in februarie 2015. POCA 2014-2020 se adreseaza tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. In cadrul Programului vor putea obtine finantare urmatoarele tipuri de beneficiari: autoritati si institutii publice centrale, autoritati administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, institutiile de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana, autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor, autoritati si institutii publice locale beneficiare ale Investitiilor Teritoriale Integrate, institutiile din sistemul judiciar. Alocarea financiara a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare (AP):AP 1 - Administratie publica si sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiara de 326,38 de milioane de euro (59%);AP 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, cu o alocare financiara de 187,70 de milioane de euro FSE (33,93%);AP 3 - Asistenta tehnica, cu o alocare financiara de 39,11 de milioane de euro (7,07%). 

Sursa: MDRAP