Între acestea, flexibilitate de realocare a fondurilor în proporție de 10%, între priorități diferite din interiorul unui program și prelungirea derulării instrumentelor financiare (precum JEREMIE - n.r) până la finalul anului 2016.

Comisia a adoptat o versiune revizuită a orientărilor de finalizare pentru programele de politică regională din perioada 2007-2013, transmite CE printr-un comunicat de presă.

Orientările de finalizare reprezintă o decizie a Comisiei ce explică în detaliu pașii de urmat de către noi, statele membre și Comisia, în vederea finalizării programelor de politică de coeziune 2007-2013. Aceste programe utilizează fondurile europene începând din anul 2007 și până la finalul anului 2015.

Apoi, până în luna martie 2017, statele membre vor trebui să depună un raport final în care să se menționeze care au fost proiectele, să fie trecute în revistă cheltuielile și să includă o declarație de finalizare ce atestă legalitatea și conformitatea acestora din urmă.

Corina Crețu, Comisarul european pentru politică regională, a declarat luni, 4 mai: 

„Revizuirea aliniază orientările de finalizare cu modificările de reglementare realizate de Consiliu și de Parlamentul European la sfârșitul anului 2013. Ea simplifică o serie de proceduri de finalizare în ce privește instrumentele de inginerie financiară și în termeni de "etapizare" ("phasing") – procesul de inițiere a unui proiect într-o anumită perioadă de programare și de finalizare a lui în cea următoare.

Care sunt noutățile din orientările de finalizare?

 

În primul rând, am adăugat o componentă de "10% flexibilitate". Aceasta permite cheltuieli cu 10% mai mari într-un program pentru o anumită prioritate, dacă ele sunt compensate cu o reducere echivalentă a celor pentru o altă prioritate din cadrul aceluiași program.

Apoi, revizuirea clarifică faptul că instrumentele de inginerie financiară vor putea continua să investească în economia reală și în anul 2016.

Finalmente, procedurile ce gestionează modul în care proiectele pot fi etapizate pentru a continua din perioada de programare 2007-2013 în cea 2014-2020 au fost simplificate și raționalizate.

Pot fi obținute rezultate deosebite prin intermediul reglementărilor existente și cu ajutorul grupului de lucru. Acesta din urmă furnizează soluții specifice de țară  și pe termen scurt pentru a sprijini statele membre să accelereze absorbția fondurilor europene. Nu vom lăsa pe nimeni în urmă.Observăm deja progrese în implementarea programelor 2007-2013. Este un semnal important ce arată că eforturile depuse produc rezultate și că suntem pe drumul cel bun."

Sursa: Comisia Europeană