Ministerul dezvoltării (MLPDA) a finalizat procedura de atribuire a achiziției publice (fără contestații) pentru 11 troleibuze de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători.

Ofertantul declarat câștigător este SOLARIS BUS & COACH, iar valoarea contractului este de 22.000.000 lei fără TVA.

Finanțarea proiectului este asigurată de MLPDA, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.