Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 25 februarie 2015, cu o alocare totală de4,326 miliarde euro, formată din: 4,2 miliarde Euro din  Fondul Social European (FSE) și 105,9 milioane Euro din Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri.

Detalii despre program, prezentate de ministrul fondurilor europene, Marius Nica:  

Intervențiile Programului în cele trei domenii majore (ocupare, incluziune socială și educație) au fost construite astfel încât să răspundă celor trei Obiective Tematice europene aferente acestor domenii (Obiectivele Tematice 8, 9 și 10).

Astfel, în ceea ce privește Ocuparea, accentul va fi pus pe calitatea și durabilitatea locurilor de muncă, pe mobilitatea și adaptabilitatea lucrătorilor, cât și pe întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare.

În ceea ce privește Incluziunea socială, orientarea majoră va fi către comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile, inclusiv comunitatea roma, în vederea creșterii nivelului de dezvoltare socio-economică și depășirii barierelor determinate de discriminare.

Nu în ultimul rând, în acest domeniu vor fi abordate sistemele de servicii sociale și de sănătate, în același scop, al creșterii accesului la servicii și îmbunătățirii nivelului de trai.

În domeniul Educației și formării profesionale se va pune accentul atât pe calitatea sistemului, cât și pe dobândirea de competențe în acord cu cerințele pieței muncii și principiul învățării pe parcursul întregii vieți. Cu aceste orientări majore, POCU este structurat pe 7 axe prioritare, după cum urmează:

  • 3 axe prioritare dedicate domeniului ocupării (AP1, AP2 și AP3)
  • 2 axe prioritare dedicate incluziunii sociale (AP4 și AP5)
  • 1 axă prioritară dedicată educației (AP6)
  • 1 axă prioritară de asistență tehnică (AP7

 

În ceea ce priveștealocările financiare pe fiecare domeniu de intervenție, acestea au fost stabiliteîn acord cu nevoile identificate, dar și cu restricțiile impuse de regulamentele europene.

Astfel, domeniul ocupării forței de muncă beneficiază de o alocare de cca 1,56 mld. Euro, incluziunea socială – cca. 1,1 mld. Euro, iar educației și învățării pe parcursul întregii vieți  îi revin cca. 1,36 mld. Euro.

„În contextul acestei imagini de ansamblu a Programului, aș dori să subliniez un aspect deosebit de important din perspectiva beneficiarilor POCU. După cum este subliniat și în cadrul Programului, urmând să fie mai bine detaliat la nivelul Ghidurilor solicitantului, orientarea pe rezultate în noua perioadă de programare impune în cea mai mare parte dezvoltarea departeneriate între diversele categorii de beneficiari, astfel încât să se asigure implementarea eficace a proiectelor. Mai mult, profit de această ocazie pentru a face un apel la dumneavoastră, potențiali beneficiari ai Programului, pentru a identifica încă de la început cele mai adecvate parteneriate, în acord cu intervențiile propuse, astfel încât implementarea efectivă a proiectelor să aducă valoare adăugată în domeniile vizate de Program. În ceea ce privește calendarul de lansare, vă pot spune că suntem într-un stadiu avansat de elaborare a Ghidurilor solicitantului pentru toate domeniile de intervenție ale Programului, urmând ca acestea să fie lansate în consultare publică până la finalul lunii iunie”

Sursa: www.fonduri-ue.ro