Marius Nica, ministrul fondurilor europene a declarat luni, 15 iunie ca negocierile sunt finalizate și astăzi Programul va fi trimis oficial la Bruxelles: „Începând cu luna iulie, România va avea la dispoziție 9.41 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, mediu si energie”.

Alte declarații ale ministrului: 

 

  • „Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013, astfel încât aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a localităților mai mici.
  • Totodată, obiectivul procesului de regionalizare în sector a fost și este în continuare crearea unor companii performante  și capabile, din punct de vedere tehnic și financiar, să  întrețină și să exploateze noua infrastructură finanțată prin fonduri europene.
  • La fel de importantă este funcționarea și operarea investițiilor la un nivel de suportabilitate accesibil populației, pe baza principiului solidarității, precum și ca aceste companii să poată asigura prestarea unui serviciu la standarde europene respectând parametrii de calitate ai apei potabile furnizate și să contribuie decisiv la conformarea cu prevederile directivei  privind colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, cu termen final de conformare la 31 decembrie 2018.
  • Perioada actuală reprezintă o perioada dificilă, atât pentru Operatorii Regionali din sectorul de apă/apă uzată cât și pentru toți factorii implicați în acest sector, dar în același timp și provocatoare prin faptul că reprezintă un nou început de drum prin proiectele propuse, care vor asigura consolidarea politicii de regionalizare în sector.
  • Astfel, pentru asigurarea conformării cu prevederile directivelor europene din sectorul de apă și apă uzată, necesarul de investiții derivă din evaluarea realizată la nivelul fiecărui județ prin Master Planurile Județene, necesarul estimativ de investiții ridicându-se la aproximativ 13,8 miliarde euro.
  • Prin Programul Operațional Infrastructură Mare sunt alocate aproximativ 3 miliarde euro, inclusiv cofinanțarea națională și rezerva de performanță, care acoperă doar parțial nevoile de investiții din proiectele aflate în pregătire. O finanțare suplimentară va fi asigurată și prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, prin măsura de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural, fără a avea o alocare dedicată, fiind însă prioritizate proiectele în infrastructura de apă și apă uzată în aglomerările între 2.000 și 10.000 locuitori echivalenți.
  • Una din provocările pregătirii Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 a constituit-o solicitarea Comisiei Europene privind implementarea angajamentului asumat prin Acordul de Parteneriat referitor la obligativitatea de aliniere a regulilor naționale la regulile care guvernează proiectele finanțate din fonduri UE, în special în sectorul de apă, în vederea securizării și consolidării politicii de regionalizare.”
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene